ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านนาไพรงาม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040058
PERCODE 6 หลัก530161
กระทรวง 10 หลัก1033530161
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาไพรงาม
ชื่อ (อังกฤษ)Naprai-ngam school
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลภูเงิน
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45653217
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.napraingam.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.72896387
Longitude
104.5525775

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน