ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
อนุบาลศรีรัตนะ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040172
PERCODE 6 หลัก530687
กระทรวง 10 หลัก1033530687
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลศรีรัตนะ
ชื่อ (อังกฤษ)anubansirattana
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลศรีแก้ว
อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสanubansrirat15@gmail.com
เว็บไซต์www.absrirat.blockspot.net
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.7945011
Longitude
104.4662402

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน