ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040165
PERCODE 6 หลัก530678
กระทรวง 10 หลัก1033530678
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)
ชื่อ (อังกฤษ)BANTOOM SCHOOL
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลตูม
อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45923834
อีเมล์แอดเดรสmidfield.zaa@gmail.com
เว็บไซต์toom-school.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.8542044
Longitude
104.4873279

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน