ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านซะวาซอ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040013
PERCODE 6 หลัก530211
กระทรวง 10 หลัก1033530211
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านซะวาซอ
ชื่อ (อังกฤษ)Savasor
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกุดเสลา
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์872476660
อีเมล์แอดเดรสnanta2506@gmail.com
เว็บไซต์http://sawasawschool.blogspot.com/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.66370362
Longitude
104.809223

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน