สพป.ศก.4. โรงเรียนขนาดเล็ก
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
330400975301841033530184 บ้านเสาธงชัย1เสาธงชัยกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45660405saothongchai.school@gmail.com www.saothongchai.org14.45029837104.7623171
330400975301841033530184 บ้านเสาธงชัย1เสาธงชัยกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45660405saothongchai.school@gmail.com www.saothongchai.org14.45029837104.7623171
330400965301831033530183 บ้านหนองเม็กพิทยา4เสาธงชัยกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 045-660195nongmek@hotmail.com bannongmekpittayaschool.blogspot.com14.47456985104.7297424
330400955301861033530186 บ้านพรทิพย์6เสาธงชัยกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 14.4529177104.7602978
330400955301861033530186 บ้านพรทิพย์6เสาธงชัยกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 14.4529177104.7602978
330400945301821033530182 ไทยรัฐวิทยา 273เสาธงชัยกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 0- -14.4796637104.6836088
330400925301801033530180 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส5เสาธงชัยกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง -nongtuksch@gmail.com -14.4919665104.7662079
330400925301801033530180 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส5เสาธงชัยกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง -nongtuksch@gmail.com -14.4919665104.7662079
330400915301711033530171 บ้านโนนคำแก้ว9สังเม็กกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 819662932- -14.632629104.7588626
330400905301701033530170 บ้านทุ่งโพธิ์19สังเม็กกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45660030 www.sskedu.net/Tungpo/home14.6594872104.7269641
330400905301701033530170 บ้านทุ่งโพธิ์19สังเม็กกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45660030 www.sskedu.net/Tungpo/home14.6594872104.7269641
330400895301691033530169 บ้านไหล่ดุมตาเหมา2สังเม็กกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 910130958laidumschool@gmail.com Http//school.sskebu 4.go.th/laidum14.69905806104.707156
330400895301691033530169 บ้านไหล่ดุมตาเหมา2สังเม็กกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 910130958laidumschool@gmail.com Http//school.sskebu 4.go.th/laidum14.69905806104.707156
330400865301721033530172 บ้านโนนแสนสุข5สังเม็กกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ -nonsansukschool@gmail.com http://Nonsansookschool.blogspot.com14.6440604104.7560286
330400865301721033530172 บ้านโนนแสนสุข5สังเม็กกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ -nonsansukschool@gmail.com http://Nonsansookschool.blogspot.com14.6440604104.7560286
330400855302371033530237 บ้านโนนเรือคำบอน6สวนกล้วยกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660044nrkbschool@hotmail.com -14.7233164104.8097078
330400855302371033530237 บ้านโนนเรือคำบอน6สวนกล้วยกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660044nrkbschool@hotmail.com -14.7233164104.8097078
330400625301651033530165 บ้านท่าพระตระกาศ7ภูเงินกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45650892- -14.76622171104.5856897
330400615301641033530164 บ้านหินวิทยา4ภูเงินกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 045-969888- -14.70060907104.5352637
330400615301641033530164 บ้านหินวิทยา4ภูเงินกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 045-969888- -14.70060907104.5352637
330400605301631033530163 บ้านหนองกระทิง11ภูเงินกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45660080 14.7406365104.5833098
330400595301621033530162 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)6ภูเงินกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 982417896 14.7409926104.5306316
330400585301611033530161 บ้านนาไพรงาม3ภูเงินกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45653217 www.napraingam.com14.72896387104.5525775
330400575301791033530179 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย9บึงมะลูกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 045-660403- -14.594216104.740906
330400575301791033530179 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย9บึงมะลูกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 045-660403- -14.594216104.740906
330400555301771033530177 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ20บึงมะลูกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45660043nonyo_nonsiri@hotmail.com -14.55035622104.675459
330400545301761033530176 บ้านตาแท่น14บึงมะลูกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45660419- -14.6932088104.8409016
330400535301751033530175 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)2บึงมะลูกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 813605366namkhwb.nondu@gmail.com -14.52249457104.692519
330400505302321033530232 บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)7โนนสำราญกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45660071rarschool@gmail.com www.rarschool.net14.5258485104.8038793
330400505302321033530232 บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)7โนนสำราญกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45660071rarschool@gmail.com www.rarschool.net14.5258485104.8038793
330400495302311033530231 บ้านจันทน์หอมตาเสก34โนนสำราญกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 045-660012 081-0697 14.526427104.8251235
330400475302291033530229 บ้านโนนสำราญ1โนนสำราญกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45660411nonsamranssk4@gmail.com www.nonsumran.com14.503132104.807
330400465301431033530143 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์1น้ำอ้อมกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45661471yoyo_naiyanut2518@hotmail com http://numaom.sskedu4.go.th14.65716962104.6482924
330400455301411033530141 บ้านขนา3น้ำอ้อมกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 14.6565792104.6665037
330400445301401033530140 บ้านขะยูง16น้ำอ้อมกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ - -14.6811586104.6895689
330400415301901033530190 บ้านปะทาย3ทุ่งใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 817890567- -14.6183266104.6335332
330400405301891033530189 บ้านโคก(อสพป.32)15ทุ่งใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 14.5930416104.5762705
330400395301881033530188 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)17ทุ่งใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 45962868thugyai2556@gmail.com -14.59629624104.6269072
330400385301951033530195 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)7ทุ่งใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 45660008lomsakph@gmail.com www.kamallschool.net14.5780607104.6482322
330400385301951033530195 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)7ทุ่งใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 45660008lomsakph@gmail.com www.kamallschool.net14.5780607104.6482322
330400375301931033530193 บ้านร่องตาซุน2ทุ่งใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก Banrongtasunschool@gmail.com http://rongtasun.blogspot.com/14.581923104.591334
330400365301601033530160 บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์7ตระกาจกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 918323405 14.72393775104.6189149
330400365301601033530160 บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์7ตระกาจกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 918323405 14.72393775104.6189149
330400355301591033530159 บ้านม่วง (รามคำแหงอนุสรณ์ 11)2ตระกาจกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45660408 14.7480221104.6116859
330400345301581033530158 บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ5ตระกาจกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 045-9698710 014.72827501104.5988346
330400345301581033530158 บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ5ตระกาจกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 045-9698710 014.72827501104.5988346
330400335301571033530157 บ้านโคกวิทยา1ตระกาจกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 14.75624245104.6164061
330400335301571033530157 บ้านโคกวิทยา1ตระกาจกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 14.75624245104.6164061
330400315302031033530203 บ้านชำม่วง5ชำกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 844969339 14.564948104.5815764
330400305302021033530202 ชนะใช้กิจการ4ชำกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 804691892- http://chanachikitjakran.blongspot.com14.52209104.5986179
330400285302281033530228 บ้านไร่เจริญ6จานใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน raicharoenschool@gmail.com 14.767553104.6638692
330400285302281033530228 บ้านไร่เจริญ6จานใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน raicharoenschool@gmail.com 14.767553104.6638692
330400275302271033530227 มหาราช 2 (ภูคำ)10จานใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45660108- 14.7025059104.6376359
330400275302271033530227 มหาราช 2 (ภูคำ)10จานใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45660108- 14.7025059104.6376359
330400265302251033530225 บ้านชำโพธิ์-ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)7จานใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน -champho-taket@hotmail.co.th -14.69976168104.6689743
330400265302251033530225 บ้านชำโพธิ์-ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)7จานใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน -champho-taket@hotmail.co.th -14.69976168104.6689743
330400255302241033530224 บ้านตาลอย-หนองคัน4จานใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 087-8687472saksitsan@gmail.com http://school.sskedu4.go.th/taloi/14.7197984104.6668518
330400235302211033530221 บ้านโนนสมบูรณ์13ขนุนกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660412- http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103353022114.57346609104.8121274
330400235302211033530221 บ้านโนนสมบูรณ์13ขนุนกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660412- http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103353022114.57346609104.8121274
330400225302201033530220 บ้านหนองหัวช้าง6ขนุนกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660267- http://hurchang01.blogspot.com/14.592623104.817354
330400225302201033530220 บ้านหนองหัวช้าง6ขนุนกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660267- http://hurchang01.blogspot.com/14.592623104.817354
330400215302191033530219 บ้านนาขนวน7ขนุนกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660416sarita282520@gmail.com http://nakhanuan.sskedu4.go.th14.634351104.7930368
330400205302181033530218 บ้านโตนด2ขนุนกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45969862tanod 089 @hotmail.com -14.5939734104.7726409
330400195302161033530216 บ้านตาเครือ4ขนุนกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 872525780kwangza_arther@hotmail.com 014.6256945104.8216458
330400195302161033530216 บ้านตาเครือ4ขนุนกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 872525780kwangza_arther@hotmail.com 014.6256945104.8216458
330400185302151033530215 บ้านขนุน9ขนุนกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 812665541khanun2@gmail.com www.khanun2.blogspot.com14.6025627104.8056697
330400175302171033530217 บ้านหนองรุงพระทะเล7กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45969860 14.6519321104.8285888
330400165302141033530214 บ้านสามแยก-หินกอง11กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660077- -14.7089117104.8537018
330400155302131033530213 บ้านโนนงาม8กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660413- -14.6802915104.8693217
330400155302131033530213 บ้านโนนงาม8กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660413- -14.6802915104.8693217
330400145302121033530212 บ้านโนนคูณ14กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 918284531khooaom@yahoo.co.th http://nonkhun.blogspot.com/14.6527221104.8215063
330400145302121033530212 บ้านโนนคูณ14กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 918284531khooaom@yahoo.co.th http://nonkhun.blogspot.com/14.6527221104.8215063
330400135302111033530211 บ้านซะวาซอ9กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 872476660nanta2506@gmail.com http://sawasawschool.blogspot.com/14.66370362104.809223
330400135302111033530211 บ้านซะวาซอ9กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 872476660nanta2506@gmail.com http://sawasawschool.blogspot.com/14.66370362104.809223
330400125302101033530210 บ้านกันจาน2กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 956091695- -14.6790877104.8113677
330400125302101033530210 บ้านกันจาน2กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 956091695- -14.6790877104.8113677
330400115302091033530209 บ้านนารังกา15กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 045-969858nrk2554@hotmail.com 14.6774758104.8357013
330400105302081033530208 บ้านกุดเสลาหนองขวาง3กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45969857Kudsalao_58@hotmail.com 14.67194095104.8544013
330400095301551033530155 บ้านหนองทา10กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 837401161nomgtha1@hotmail.com -14.67969563104.5474903
330400095301551033530155 บ้านหนองทา10กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 837401161nomgtha1@hotmail.com -14.67969563104.5474903
330400085301541033530154 บ้านชำเบ็ง8กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 14.608682104.5488399
330400085301541033530154 บ้านชำเบ็ง8กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 14.608682104.5488399
330400065301521033530152 บ้านโนนจิก6กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45660040 14.6997679104.5805593
330400065301521033530152 บ้านโนนจิก6กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45660040 14.6997679104.5805593
330400055301511033530151 บ้านจำนรรจ์9กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45660018 14.65085609104.5265007
330400045301501033530150 บ้านระโยง5กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45969854- -14.6578155104.5565696
330400045301501033530150 บ้านระโยง5กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45969854- -14.6578155104.5565696
330400035301491033530149 บ้านโนนสูง7กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45660047- -14.686235104.5606638
330400015301471033530147 บ้านไฮ(วันครู 2503)3 กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 14.67028333104.5967733
330400845302361033530236 บ้านทุ่งขนวน11สวนกล้วยกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45969105sch094@hotmail.com www.tkhschool.com14.6993935104.7675547
330400845302361033530236 บ้านทุ่งขนวน11สวนกล้วยกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45969105sch094@hotmail.com www.tkhschool.com14.6993935104.7675547
330400835302351033530235 บ้านสวนกล้วย9สวนกล้วยกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660264 https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1033530235&Area_CODE=330414.6855434104.7845372
330400825302341033530234 บ้านจำนันสายเจริญ7สวนกล้วยกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660263jsschool@thaimail.com http://202.143.189.147/jss14.6644984104.779989
330400815302331033530233 บ้านหนองหิน(อสพป.15)2สวนกล้วยกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45969107nonghin.530233@gmail.com http://www.bungnonghinsschool.blogspot.com14.7010019104.7892182
330400815302331033530233 บ้านหนองหิน(อสพป.15)2สวนกล้วยกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45969107nonghin.530233@gmail.com http://www.bungnonghinsschool.blogspot.com14.7010019104.7892182
330400795301731033530173 บ้านเดียงตะวันตก3เวียงเหนือกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 0-4566-3264sch11@sskedu4.go.th 202.143.189.146/deangt/wellcom/index.php14.63676555104.6723193
330400785301671033530167 บ้านเดียง(พลีศึกษา)2เวียงเหนือกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45663459diangpleeseuksa@gmail.com school.cres.in.th/deangplesuksa14.63079236104.6811893
330400765302061033530206 บ้านทุ่งยาวคำโปรย5ละลายกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 621952614tykp.school@hotmail.com 014.5067715104.5808515
330400755302051033530205 บ้านละลายมีชัย1ละลายกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 45660074- -14.510264104.5379492
330400745302041033530204 บ้านโคกเจริญ6ละลายกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 045-826298khokcharoenssk4@gmail.com http://gg.gg/khok514.528809104.549875
330400725301991033530199 เกษตรประชาตาทวด3รุงกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 45826445 14.52582635104.6213362
330400715301981033530198 บ้านรุงสมบูรณ์1รุงกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 14.5446104.6253
330400705301971033530197 บ้านโนนเปือย6เมืองกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 985465925Chapun2909@Obeemail.co.th -14.59928499104.6661802
330400705301971033530197 บ้านโนนเปือย6เมืองกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 985465925Chapun2909@Obeemail.co.th -14.59928499104.6661802
330400695301961033530196 บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)5เมืองกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 45661175namyen111@hotmail.co.th -14.61777181104.6460904
330400695301961033530196 บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)5เมืองกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 45661175namyen111@hotmail.co.th -14.61777181104.6460904
330400685301941033530194 บ้านจานเลียว4เมืองกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 45660197JANLIEW_JL2555@hotmail.com www.jlssk4.com14.5780763104.6490678
330400675301921033530192 บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่2เมืองกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 14.58421862104.6767115
330400665301911033530191 บ้านผือ1เมืองกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 087-8244936kruawan124@gmail.com http://banphueschool.blogspot.com/14.5981725104.6432454
330400645301851033530185 บ้านโศกขามป้อม4ภูผาหมอกกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45989889- -14.4558378104.8004256
330400645301851033530185 บ้านโศกขามป้อม4ภูผาหมอกกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45989889- -14.4558378104.8004256
330400635301661033530166 บ้านซำผักแว่น-นาซำ9ภูเงินกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45969885 http://202.143.164.26/Zumpugwan14.7772433104.5544476
330400635301661033530166 บ้านซำผักแว่น-นาซำ9ภูเงินกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45969885 http://202.143.164.26/Zumpugwan14.7772433104.5544476
330400985301441033530144 บ้านหนองหญ้าลาด3หนองหญ้าลาดกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45661475nongyalad54@hotmail.com -14.6358303104.6356845
330400995301421033530142 บ้านแก6หนองหญ้าลาดกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 933246270amanitacha845@gmail.com 14.6796025104.6172411
330401005301391033530139 บ้านกระบี่5หนองหญ้าลาดกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 910202990aor0118@hotmail.com -14.660847104.613075
330401015304501033530450 บ้านจะเนียว12กระหวันขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 081-7906230dechasamart@thaimail.com www.janeaw_school.com14.6402062104.4107405
330401025304511033530451 บ้านกระหวัน4กระหวันขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 954413126sirintara_1724@hotmail.com krawanschool.blogspot.com14.66018071104.3986864
330401035304521033530452 บ้านกันจด11กระหวันขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 856564965boonfrueng-2498@hotmail.co.th www.bankanchot.blogspot.com14.67554712104.4083618
330401035304521033530452 บ้านกันจด11กระหวันขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 856564965boonfrueng-2498@hotmail.co.th www.bankanchot.blogspot.com14.67554712104.4083618
330401045304531033530453 บ้านเดื่อ2กระหวันขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45660474่jorjae77@gmail.com bandueschool.blogspot.com/ -14.67016259104.4075847
330401045304531033530453 บ้านเดื่อ2กระหวันขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45660474่jorjae77@gmail.com bandueschool.blogspot.com/ -14.67016259104.4075847
330401055304541033530454 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา1กระหวันขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45660278Fernff@hotmail.com http://ktw33150.blogspot.com/14.6575217104.4220532
330401055304541033530454 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา1กระหวันขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45660278Fernff@hotmail.com http://ktw33150.blogspot.com/14.6575217104.4220532
330401065304551033530455 บ้านระหาร3กระหวันขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 652944554rahanschool2020@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103353045514.68800535104.4089655
330401065304551033530455 บ้านระหาร3กระหวันขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 652944554rahanschool2020@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103353045514.68800535104.4089655
330401085304911033530491 บ้านตาเอก8กันทรอมขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45660255 www.taekschool.com14.5901935104.3624866
330401095304921033530492 บ้านตานวน3กันทรอมขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 093-454-0934- -14.5626877104.3612123
330401095304921033530492 บ้านตานวน3กันทรอมขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 093-454-0934- -14.5626877104.3612123
330401115304941033530494 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย6กันทรอมขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 885814622chotor2528@gmail.com -14.5741376104.3127028
330401115304941033530494 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย6กันทรอมขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 885814622chotor2528@gmail.com -14.5741376104.3127028
330401125304951033530495 บ้านจองกอ2กันทรอมขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 947958167salin_11@yahoo.com -14.5559555104.3112403
330401135304581033530458 บ้านขุนหาญ9ขุนหาญขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45960191Bankhunhanschool@gmail.com school.obec.go.th/bankhunhan/14.6283471104.3668212
330401145304591033530459 บ้านดู่2ขุนหาญขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45660399- http://dooschsskedu4.blogspot.com/14.61542467104.3607268
330401155304571033530457 บ้านโคกระเวียง3ขุนหาญขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ kokraweangschool@hotmail.com http://kokraweangschool.blogspot.com/14.6529538104.3811156
330401165304471033530447 บ้านดาน2โนนสูงขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45679218bandan1003_school@hotmail.com http://www.bandanschool1.blogspot.com14.616347104.41297
330401165304471033530447 บ้านดาน2โนนสูงขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45679218bandan1003_school@hotmail.com http://www.bandanschool1.blogspot.com14.616347104.41297
330401185304491033530449 บ้านโนนสูง9โนนสูงขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45966468bannonsungschool.khun@gmail.com https://www.facebook.com/nonsungschool14.6053678104.411277
330401185304491033530449 บ้านโนนสูง9โนนสูงขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45966468bannonsungschool.khun@gmail.com https://www.facebook.com/nonsungschool14.6053678104.411277
330401195304711033530471 บ้านกระเจา5โนนสูงขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45660254- -14.5825731104.4208691
330401195304711033530471 บ้านกระเจา5โนนสูงขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45660254- -14.5825731104.4208691
330401205304721033530472 บ้านหนองบัว6โนนสูงขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 872428500- -14.57662632104.4052144
330401215304871033530487 บ้านกระเบา8โนนสูงขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45660400 14.5991764104.3907605
330401215304871033530487 บ้านกระเบา8โนนสูงขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45660400 14.5991764104.3907605
330401245304671033530467 บ้านหนองบัวเรณ5บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 630201649nongbuaren@hotmail.com http://nongbuaren.sskedu4.go.th14.54362307104.4747447
330401255304681033530468 บ้านตาเส็ด6บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร - -14.55211104.456146
330401255304681033530468 บ้านตาเส็ด6บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร - -14.55211104.456146
330401265304691033530469 บ้านตาปรก14บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 14.58216625104.4444872
330401275304701033530470 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้817บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร -- http:202.143.164.26/oop814.53088104.4275
330401275304701033530470 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้817บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร -- http:202.143.164.26/oop814.53088104.4275
330401285304731033530473 บ้านภูดินพัฒนา11บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 872523932pudinpattanaschool@gmail.com pudin.sskedu4.go.th14.50815688104.4244676
330401295304741033530474 หมู่บ้านทับทิมสยาม0715บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร -wowitwong@gmail.com www.Tubtimsiam 07.go.th14.52231449104.4750205
330401295304741033530474 หมู่บ้านทับทิมสยาม0715บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร -wowitwong@gmail.com www.Tubtimsiam 07.go.th14.52231449104.4750205
330401315305051033530505 บ้านซำตาโตง14พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 856245040wanthong2014@outlook.co.th -14.62106278104.5353488
330401325305031033530503 บ้านหนองเก่า8พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45657014 14.5818438104.4928534
330401325305031033530503 บ้านหนองเก่า8พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45657014 14.5818438104.4928534
330401335305041033530504 บ้านโนนแฝก4พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45657164bannonfakschool@gmail.com bannonfak.blogspot.com14.6065763104.5044963
330401345304991033530499 บ้านม่วงแยก6พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 14.5894849104.4621578
330401345304991033530499 บ้านม่วงแยก6พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 14.5894849104.4621578
330401355305001033530500 บ้านทุ่งเลน7พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45969228toonglen@hotmail.com 14.57451972104.4736257
330401355305001033530500 บ้านทุ่งเลน7พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45969228toonglen@hotmail.com 14.57451972104.4736257
330401375305021033530502 บ้านซำขี้เหล็ก10พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 817901824bansumkhilek@gmail.com www.sskedu4.go.th14.5584626104.5129632
330401375305021033530502 บ้านซำขี้เหล็ก10พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 817901824bansumkhilek@gmail.com www.sskedu4.go.th14.5584626104.5129632
330401385304961033530496 บ้านอาราง1พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45637506kanpitcha241019@gmail.com 14.62320954104.4660591
330401385304961033530496 บ้านอาราง1พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45637506kanpitcha241019@gmail.com 14.62320954104.4660591
330401395304971033530497 บ้านโนนสะอาด17พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร -- -14.635538104.4618093
330401395304971033530497 บ้านโนนสะอาด17พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร -- -14.635538104.4618093
330401405304981033530498 บ้านดอนข่า5พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45660022bandonkha@gmail.com www.donkha.ac.th14.607271104.463269
330401405304981033530498 บ้านดอนข่า5พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45660022bandonkha@gmail.com www.donkha.ac.th14.607271104.463269
330401415304561033530456 บ้านพยอม4โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45660186phayomschool3@gmail.com http://phayomschool2012.blogspot.com14.66273919104.3626178
330401415304561033530456 บ้านพยอม4โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45660186phayomschool3@gmail.com http://phayomschool2012.blogspot.com14.66273919104.3626178
330401425304611033530461 บ้านซำ7โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45665074oatmorimori@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=103353046114.62066333104.3381533
330401425304611033530461 บ้านซำ7โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45665074oatmorimori@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=103353046114.62066333104.3381533
330401435304621033530462 บ้านสดำ13โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45660188 14.6311781104.3204392
330401445304631033530463 บ้านหนองคู14โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 045-660004 14.6388961104.3158514
330401445304631033530463 บ้านหนองคู14โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 045-660004 14.6388961104.3158514
330401455304641033530464 บ้านหนองขนาน6โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 820916656nongkanan school@gmail.com -14.60343144104.3140991
330401455304641033530464 บ้านหนองขนาน6โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 820916656nongkanan school@gmail.com -14.60343144104.3140991
330401485304771033530477 บ้านกระมัลพัฒนา6โพธิ์วงศ์ขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45921147kramunpattana2512@hotmail.com http://kramunpatta.blogspot.com/14.6823812104.436785
330401485304771033530477 บ้านกระมัลพัฒนา6โพธิ์วงศ์ขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45921147kramunpattana2512@hotmail.com http://kramunpatta.blogspot.com/14.6823812104.436785
330401495304781033530478 บ้านตาหมื่น5โพธิ์วงศ์ขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 930895126tamuenschool@gmail.com http://tamuen.blogspot.com/14.67912502104.464943
330401495304781033530478 บ้านตาหมื่น5โพธิ์วงศ์ขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 930895126tamuenschool@gmail.com http://tamuen.blogspot.com/14.67912502104.464943
330401505304811033530481 บ้านหนองใหญ่4ไพรขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45660185nitssk4@gmail.com http://nhongyai.blogspot.com14.69821055104.4881586
330401505304811033530481 บ้านหนองใหญ่4ไพรขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45660185nitssk4@gmail.com http://nhongyai.blogspot.com14.69821055104.4881586
330401515304831033530483 บ้านชำเขียน5ไพรขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45660021chamkian62@gmail.com 14.713591104.4549321
330401515304831033530483 บ้านชำเขียน5ไพรขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45660021chamkian62@gmail.com 14.713591104.4549321
330401525304841033530484 บ้านกราม9ไพรขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45963983kramschool55@gmail.com http://kramschool.blogspot.com/14.69389965104.4312589
330401535304851033530485 บ้านพอกบำรุงวิทยา3ไพรขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 956134749Sommaitingsa@gmail.com -14.724068104.4385158
330401535304851033530485 บ้านพอกบำรุงวิทยา3ไพรขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 956134749Sommaitingsa@gmail.com -14.724068104.4385158
330401545304861033530486 บ้านปุนวิทยา6ไพรขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 085-6344839punwittayaschool@gmail.com 14.736905104.4263937
330401545304861033530486 บ้านปุนวิทยา6ไพรขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 085-6344839punwittayaschool@gmail.com 14.736905104.4263937
330401555304791033530479 บ้านหนองจิก2ภูฝ้ายขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร -nongjikschool2020@gmail.com -14.6644229104.4859105
330401565304801033530480 บ้านกุดนาแก้ว7ภูฝ้ายขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 892811406- -14.67552497104.5265405
330401575304821033530482 บ้านภูทอง5ภูฝ้ายขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร - 14.68444033104.5095618
330401575304821033530482 บ้านภูทอง5ภูฝ้ายขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร - 14.68444033104.5095618
330401585304461033530446 บ้านโนนอ้อ4สิขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45660274namfon-1975@hotmail.com -14.6387487104.4213827
330401585304461033530446 บ้านโนนอ้อ4สิขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45660274namfon-1975@hotmail.com -14.6387487104.4213827
330401595304441033530444 บ้านกระทิง2สิขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45669080budsaba8994@gmail.com 14.5985813104.4370824
330401595304441033530444 บ้านกระทิง2สิขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45669080budsaba8994@gmail.com 14.5985813104.4370824
330401605304451033530445 บ้านศิวาลัย5สิขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45679264- www.bansiwalaischool.com14.6136096104.4358279
330401635304881033530488 บ้านกันตรวจห้วย1ห้วยจันทร์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45818225bunlusk.p@gmail.com http://kthsc.blogspot.com/14.58079455104.3889691
330401635304881033530488 บ้านกันตรวจห้วย1ห้วยจันทร์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45818225bunlusk.p@gmail.com http://kthsc.blogspot.com/14.58079455104.3889691
330401645304891033530489 บ้านหนองผือ3ห้วยจันทร์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 045 969243ืืืืืnongpue@gmail.com 14.5422122104.3735538
330401645304891033530489 บ้านหนองผือ3ห้วยจันทร์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 045 969243ืืืืืnongpue@gmail.com 14.5422122104.3735538
330401665307041033530704 บ้านหนองสังข์6พิงพวยศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 885914818nongsangschool1@gmail.com http://nongsungschool.blogspot.com14.7829929104.4111049
330401685307011033530701 บ้านศิลาทอง2พิงพวยศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 0silatong2015@gmail.com http://silatong.blogspot.com/14.7392751104.4424456
330401685307011033530701 บ้านศิลาทอง2พิงพวยศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 0silatong2015@gmail.com http://silatong.blogspot.com/14.7392751104.4424456
330401695307021033530702 บ้านบกห้วยโนน5พิงพวยศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 599492234Sofe_ed_jes@hotmail.com ิbokhuainon@hotmail.com14.74139389104.4273677
330401695307021033530702 บ้านบกห้วยโนน5พิงพวยศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 599492234Sofe_ed_jes@hotmail.com ิbokhuainon@hotmail.com14.74139389104.4273677
330401705307031033530703 บ้านตระกวน3พิงพวยศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 810482309addtawine@gmail.com www.trakuan.com14.75553698104.433392
330401705307031033530703 บ้านตระกวน3พิงพวยศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 810482309addtawine@gmail.com www.trakuan.com14.75553698104.433392
330401725306871033530687 อนุบาลศรีรัตนะ15ศรีแก้วศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ anubansrirat15@gmail.com www.absrirat.blockspot.net14.7945011104.4662402
330401735306911033530691 บ้านตระกาจ13ศรีแก้วศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 045-677023 14.780467104.47324
330401735306911033530691 บ้านตระกาจ13ศรีแก้วศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 045-677023 14.780467104.47324
330401745306941033530694 บ้านตาแบน9ศรีแก้วศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 819676292bantaban@gmail.com -14.76676937104.4767029
330401745306941033530694 บ้านตาแบน9ศรีแก้วศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 819676292bantaban@gmail.com -14.76676937104.4767029
330401755306921033530692 บ้านหนองใหญ่-ตาไทย4ศรีโนนงามศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45660117niimbomb@gmail.com www.nongyaitathai.com14.7889764104.4477151
330401755306921033530692 บ้านหนองใหญ่-ตาไทย4ศรีโนนงามศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45660117niimbomb@gmail.com www.nongyaitathai.com14.7889764104.4477151
330401775306901033530690 โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี1ศรีโนนงามศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45821100navaporn16@gmail.com -14.8133174104.4264352
330401785306881033530688 บ้านหนองรุง10ศรีโนนงามศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 862540418- -14.79887638104.4097219
330401785306881033530688 บ้านหนองรุง10ศรีโนนงามศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 862540418- -14.79887638104.4097219
330401795306891033530689 บ้านโนนแก5ศรีโนนงามศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 045-660038 bannonkaeschool.blogspot.com/14.81613213104.3916164
330401795306891033530689 บ้านโนนแก5ศรีโนนงามศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 045-660038 bannonkaeschool.blogspot.com/14.81613213104.3916164
330401815306961033530696 บ้านสลับ6สระเยาว์ศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45660161salub_school@hotmail.com -14.80037534104.5143504
330401825306971033530697 บ้านขนาด13สระเยาว์ศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ -kanardschool@hotmail.com http://school.sskedu4.go.th/kanad14.796807104.5315235
330401825306971033530697 บ้านขนาด13สระเยาว์ศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ -kanardschool@hotmail.com http://school.sskedu4.go.th/kanad14.796807104.5315235
330401835306981033530698 บ้านตายู(อสพป.32)7สระเยาว์ศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 459695510 14.773884104.527964
330401835306981033530698 บ้านตายู(อสพป.32)7สระเยาว์ศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 459695510 14.773884104.527964
330401845306991033530699 บ้านหนองบัวทอง4สระเยาว์ศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45660308Nong-bt@hotmail.com www.nongbuawtong2010.wordpress.com14.81253648104.5127523
330401855306811033530681 บ้านทุ่งสว่าง3สะพุงศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 14.8409448104.4625544
330401865306831033530683 บ้านจอก(ประชาสามัคคี)2สะพุงศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 857761926chokobec@gmail.com www.banchokschool.com14.81299215104.4621604
330401875306791033530679 บ้านสะพุง9สะพุงศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 862482548- -14.8250131104.479525
330401885306821033530682 บ้านหนองปิงโปง4เสื่องข้าวศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 897186836mamsuchanya@gmail.com 14.8431037104.5320266
330401885306821033530682 บ้านหนองปิงโปง4เสื่องข้าวศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 897186836mamsuchanya@gmail.com 14.8431037104.5320266
330401895306801033530680 บ้านจานบัว9เสื่องข้าวศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45660204chanbhua@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103353068014.80185356104.5850503
330401915306851033530685 บ้านกระหวัน8เสื่องข้าวศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45821110- 14.8098132104.5378388
330401925308141033530814 บ้านท่าคล้อ1ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45960273thakhlo@gmail.com thakhlo@gmail.com14.7778318104.7896833
330401925308141033530814 บ้านท่าคล้อ1ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45960273thakhlo@gmail.com thakhlo@gmail.com14.7778318104.7896833
330401935308151033530815 บ้านหนองบักโทน12ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ nbt001.school@gmail.com 14.8070806104.7749158
330401935308151033530815 บ้านหนองบักโทน12ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ nbt001.school@gmail.com 14.8070806104.7749158
330401945308161033530816 บ้านหนองคับคา3ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 459692780 014.7981799104.8049375
330401945308161033530816 บ้านหนองคับคา3ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 459692780 014.7981799104.8049375
330401955308171033530817 บ้านโนนสำโรง10ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45969277detg152003@hotmail.co.th -14.7755257104.7661829
330401955308171033530817 บ้านโนนสำโรง10ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45969277detg152003@hotmail.co.th -14.7755257104.7661829
330401965308181033530818 บ้านหนองยาว7ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-660244- -14.74482319104.786006
330401965308181033530818 บ้านหนองยาว7ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-660244- -14.74482319104.786006
330401975308191033530819 บ้านคำสะอาด8ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45969276- -14.74403049104.8161737
330401985308201033530820 บ้านคำกลาง2ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-660155- -14.7788471104.8047246
330401985308201033530820 บ้านคำกลาง2ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-660155- -14.7788471104.8047246
330401995308121033530812 บ้านดอนเขียว6ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45660154krubualon@gmail.com donkheaw school14.7521205104.7620068
330402015308021033530802 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)4เสียวเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45660380- -14.815427104.7089246
330402015308021033530802 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)4เสียวเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45660380- -14.815427104.7089246
330402025308031033530803 บ้านโนนไหล่-หนองเลิง6เสียวเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 902574604eunhyuk_praw@hotmail.com -14.7947337104.6914416
330402045308041033530804 บ้านหนองนกเขียน3หนองงูเหลือมเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 14.82725908104.6600076
330402045308041033530804 บ้านหนองนกเขียน3หนองงูเหลือมเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 14.82725908104.6600076
330402055308051033530805 บ้านเขวาธะนัง4หนองงูเหลือมเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45660243 14.8493148104.6433177
330402055308051033530805 บ้านเขวาธะนัง4หนองงูเหลือมเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45660243 14.8493148104.6433177
330402065308061033530806 บ้านโนนจักจั่น5หนองงูเหลือมเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45969284nonjukjan@gmail.com -14.83208288104.7208764
330402065308061033530806 บ้านโนนจักจั่น5หนองงูเหลือมเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45969284nonjukjan@gmail.com -14.83208288104.7208764
330402075308071033530807 บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว
#เรียนรวมทุกชั้น
8หนองงูเหลือมเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ -- -14.8260013104.748359
330402075308071033530807 บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว
#เรียนรวมทุกชั้น
8หนองงูเหลือมเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ -- -14.8260013104.748359
330402095308081033530808 บ้านหนองหว้า12หนองหว้าเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45600179nongwalabschool@gmail.com www.nongwa.info14.7655534104.6802355
330402105308091033530809 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)4หนองหว้าเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-969286- -14.7373387104.7302842
330402115308101033530810 บ้านเพ็ก5หนองหว้าเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45660152 14.75691587104.7250664
330402115308101033530810 บ้านเพ็ก5หนองหว้าเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45660152 14.75691587104.7250664
330402125308111033530811 บ้านหนองบัวใหญ่3หนองหว้าเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ -tosaphorn.glom@gmail.com 14.78960824104.7383193
330402135308211033530821 บ้านหนองฮาง12หนองฮางเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-660383nonghangkub@gmail.com http://www.bannonghangschool.org/14.792663104.606316
330402135308211033530821 บ้านหนองฮาง12หนองฮางเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-660383nonghangkub@gmail.com http://www.bannonghangschool.org/14.792663104.606316
330402145308221033530822 บ้านไผ่หนองแคน2หนองฮางเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45969290- -14.787402104.6307225
330402155308231033530823 บ้านสร้างเม็ก6หนองฮางเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-969291 14.7842905104.5876689
330402165308241033530824 บ้านกุดผักหนามคำน้อย7หนองฮางเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 868766221kknschool01@gmail.com -14.84860304104.6130389
330402165308241033530824 บ้านกุดผักหนามคำน้อย7หนองฮางเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 868766221kknschool01@gmail.com -14.84860304104.6130389
330402175308251033530825 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ4หนองฮางเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45660150- www.nhongtor.go.th14.8316894104.6201805
330402175308251033530825 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ4หนองฮางเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45660150- www.nhongtor.go.th14.8316894104.6201805