สพป.ศก.4. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
330400965301831033530183 บ้านหนองเม็กพิทยาเสาธงชัยกันทรลักษ์กลุ่มมออีแดง --911412321611011511811311618861119181283----------------139111317ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400965301831033530183 บ้านหนองเม็กพิทยาเสาธงชัยกันทรลักษ์กลุ่มมออีแดง --49714112381561061571771391643865111839928----------------63137017ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400885301681033530168 บ้านสังเม็กสังเม็กกันทรลักษ์กลุ่มเมืองกันทร์ 2613012518133412512612813013411776131191301623----------------320122722ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
330400885301681033530168 บ้านสังเม็กสังเม็กกันทรลักษ์กลุ่มเมืองกันทร์ 15261230132540811734152510251328163018348917611361916302362----------------152319022ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400875302261033530226 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)สังเม็กกันทรลักษ์กลุ่มเมืองกันทร์ --2822715531312312212113312811406171131271573----------------252122117ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
330400875302261033530226 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)สังเม็กกันทรลักษ์กลุ่มเมืองกันทร์ --1128112722556138231122821233315287114091731317272957----------------122252017ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400625301651033530165 บ้านท่าพระตระกาศภูเงินกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 1318115136391711611019113164612131101253----------------125121014ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400625301651033530165 บ้านท่าพระตระกาศภูเงินกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 51438101518372927715310496132463413245101127----------------53127014ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400595301621033530162 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)ภูเงินกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน --1511112621611312011912711711126171231261663----------------204111917ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
330400595301621033530162 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)ภูเงินกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน --6153119268165131320111910279175611281813249253067----------------95205017ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400545301761033530176 บ้านตาแท่นบึงมะลูกันทรลักษ์กลุ่มมออีแดง --912113021611712012212611611176161111141413----------------188111718ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400545301761033530176 บ้านตาแท่นบึงมะลูกันทรลักษ์กลุ่มมออีแดง --28112113296168169208221427516501179171117151743----------------80189018ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400535301751033530175 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)บึงมะลูกันทรลักษ์กลุ่มมออีแดง --2012314322012812212311511811266241101151493----------------218112015ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
330400535301751033530175 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)บึงมะลูกันทรลักษ์กลุ่มมออีแดง --102010232043819132882382381510185512613255109162751----------------102220015ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400495302311033530231 บ้านจันทน์หอมตาเสกโนนสำราญกันทรลักษ์กลุ่มมออีแดง --81141222131101611211011917061318181293----------------121111115ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400495302311033530231 บ้านจันทน์หอมตาเสกโนนสำราญกันทรลักษ์กลุ่มมออีแดง --28813102141251025812591019346761348381329----------------57117015ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400485302301033530230 บ้านท่าสว่างโนนสำราญกันทรลักษ์กลุ่มมออีแดง --2212114322612512212412912411506241271342854----------------278122329ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
330400485302301033530230 บ้านท่าสว่างโนนสำราญกันทรลักษ์กลุ่มมออีแดง --1321102023411025132582212241729102470149824112712343185----------------124275029ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400475302291033530229 บ้านโนนสำราญโนนสำราญกันทรลักษ์กลุ่มมออีแดง --18116134219112113117118119198610111191303----------------162111517ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400475302291033530229 บ้านโนนสำราญโนนสำราญกันทรลักษ์กลุ่มมออีแดง --71810161734919812613617818121949987101011492130----------------87162117ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400445301401033530140 บ้านขะยูงน้ำอ้อมกันทรลักษ์กลุ่มเมืองกันทร์ --18124142271161151231141171926171161111443----------------178111617ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400445301401033530140 บ้านขะยูงน้ำอ้อมกันทรลักษ์กลุ่มเมืองกันทร์ --1218102422422791681582331461736926178163111744----------------75178017ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400425301451033530145 บ้านสว่างน้ำอ้อมกันทรลักษ์กลุ่มเมืองกันทร์ 12113122147321122119129121133114565122513611124----------------304132318ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
330400425301451033530145 บ้านสว่างน้ำอ้อมกันทรลักษ์กลุ่มเมืองกันทร์ 2125131222194711219221119193092114327314517511024173644111----------------136303018ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400415301901033530190 บ้านปะทายทุ่งใหญ่กันทรลักษ์กลุ่มพนมดงรัก --71131202101131151111191231916111221221553----------------166111519ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400415301901033530190 บ้านปะทายทุ่งใหญ่กันทรลักษ์กลุ่มพนมดงรัก --37913122041081321461111191323449031112218232355----------------79165019ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400405301891033530189 บ้านโคก(อสพป.32)ทุ่งใหญ่กันทรลักษ์กลุ่มพนมดงรัก --2512114622412212313114021511557201271311783----------------279122321ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
330400405301891033530189 บ้านโคก(อสพป.32)ทุ่งใหญ่กันทรลักษ์กลุ่มพนมดงรัก --1324112124457239229231531184061564154720112712313078----------------118277021ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400395301881033530188 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)ทุ่งใหญ่กันทรลักษ์กลุ่มพนมดงรัก --2412414822112012311712713111396271181181633----------------250112320ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
330400395301881033530188 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)ทุ่งใหญ่กันทรลักษ์กลุ่มพนมดงรัก --824132421487211121923717112618316313911265175182161----------------105248020ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400375301931033530193 บ้านร่องตาซุนทุ่งใหญ่กันทรลักษ์กลุ่มพนมดงรัก --1812013821912112312112611711276191241271703----------------235112117ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
330400375301931033530193 บ้านร่องตาซุนทุ่งใหญ่กันทรลักษ์กลุ่มพนมดงรัก --8179191736142092111231221122761664128101992411273070----------------111234017ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400325301561033530156 บ้านตระกาศขอนแก่นตระกาจกันทรลักษ์กลุ่มเมืองกันทร์ --3313216523112812112812913511726241271321833----------------320112914ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
330400325301561033530156 บ้านตระกาศขอนแก่นตระกาจกันทรลักษ์กลุ่มเมืองกันทร์ --143410322466173115291321142915291736911751124152817324384----------------158325014ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400305302021033530202 ชนะใช้กิจการชำกันทรลักษ์กลุ่มพนมดงรัก --61131192611412111211118172611110191303----------------121111115ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400305302021033530202 ชนะใช้กิจการชำกันทรลักษ์กลุ่มพนมดงรัก --466131019566141121812311483772511310471228----------------59119015ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400295302011033530201 บ้านชำแจงแมงชำกันทรลักษ์กลุ่มพนมดงรัก --1911513423521912413212913011697281191171643----------------267122220ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
330400295302011033530201 บ้านชำแจงแมงชำกันทรลักษ์กลุ่มพนมดงรัก --5195151034183561911241531152920308516817288191172664----------------121266020ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400265302251033530225 บ้านชำโพธิ์-ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)จานใหญ่กันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน --1016116251101511215112149691141111343----------------9911912ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400265302251033530225 บ้านชำโพธิ์-ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)จานใหญ่กันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน --7103610164551045712345112847397145101533----------------5396112ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400255302241033530224 บ้านตาลอย-หนองคันจานใหญ่กันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน --1416120210114116119111115185613191201423----------------147111316ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400255302241033530224 บ้านตาลอย-หนองคันจานใหญ่กันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน --8144712217104145169193117153585113498191341----------------60147016ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400245302231033530223 บ้านจานทองกวาววิทยาจานใหญ่กันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน --2913015922513212313012213011626211281231723----------------293112717ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
330400245302231033530223 บ้านจานทองกวาววิทยาจานใหญ่กันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน --172916303359824143212231430102214317216222192815232672----------------131293017ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400185302151033530215 บ้านขนุนขนุนกันทรลักษ์กลุ่มบึงระนาม --1612414022912712312211613011476221251341813----------------268112415ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
330400185302151033530215 บ้านขนุนขนุนกันทรลักษ์กลุ่มบึงระนาม --716824154013291527102392271616287014552272514322679----------------111264015ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400165302141033530214 บ้านสามแยก-หินกองกุดเสลากันทรลักษ์กลุ่มบึงระนาม --131181312131201111101131151826-242102146----------------12714918ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400165302141033530214 บ้านสามแยก-หินกองกุดเสลากันทรลักษ์กลุ่มบึงระนาม --8131018183181411215123109148154486--132437----------------65124118ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400055301511033530151 บ้านจำนรรจ์กระแชงกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 811019127314113118113122191896141101141383----------------154121317ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400055301511033530151 บ้านจำนรรจ์กระแชงกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 7861069192731471371761310223936887133102131236----------------67151017ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400035301491033530149 บ้านโนนสูงกระแชงกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน --32120152211112112120114122191691101141333----------------176111616ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400035301491033530149 บ้านโนนสูงกระแชงกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน --1433820225361141261272071482238916103115131434----------------74178016ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400025301481033530148 บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)กระแชงกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน --2212514722412412113212812111506351201151703----------------267112422ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
330400025301481033530148 บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)กระแชงกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน --922172526471025102413211332152811227215293161910132563----------------123262022ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400835302351033530235 บ้านสวนกล้วยสวนกล้วยกันทรลักษ์กลุ่มบึงระนาม --8112120271918114120114172614181111333----------------125111115ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400835302351033530235 บ้านสวนกล้วยสวนกล้วยกันทรลักษ์กลุ่มบึงระนาม --78712142037494851410205133171714486111733----------------62124115ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400785301671033530167 บ้านเดียง(พลีศึกษา)เวียงเหนือกันทรลักษ์กลุ่มเมืองกันทร์ --2311613921911312512012312011206291281241813----------------240112215ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
330400785301671033530167 บ้านเดียง(พลีศึกษา)เวียงเหนือกันทรลักษ์กลุ่มเมืองกันทร์ --9236161539102011313257209241520551221428142710233878----------------108239015ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400775302071033530207 บ้านสามเส้าละลายกันทรลักษ์กลุ่มพนมดงรัก --32124156227137228133154236221594524623511265----------------397162528ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
330400775302071033530207 บ้านสามเส้าละลายกันทรลักษ์กลุ่มพนมดงรัก --1931132432551226153713271934205417369621417432745223566123----------------194392028ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400735302001033530200 บ้านโดนอาวรุงกันทรลักษ์กลุ่มพนมดงรัก 28138240210654424224423623825522591294278284225668825326932107882532693--831302847ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
330400735302001033530200 บ้านโดนอาวรุงกันทรลักษ์กลุ่มพนมดงรัก 13282039194052107194619421744183614372254109259369530784284108257488730544169119210488730544169--388833047ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
330400725301991033530199 เกษตรประชาตาทวดรุงกันทรลักษ์กลุ่มพนมดงรัก --2011213221611511911912712511216221211201633----------------216112016ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
330400725301991033530199 เกษตรประชาตาทวดรุงกันทรลักษ์กลุ่มพนมดงรัก --102051215321216815718101914279256012082182113202962----------------104214016ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400715301981033530198 บ้านรุงสมบูรณ์รุงกันทรลักษ์กลุ่มพนมดงรัก --1911413322012412012512812311406131301161593----------------232112116ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
330400715301981033530198 บ้านรุงสมบูรณ์รุงกันทรลักษ์กลุ่มพนมดงรัก --919714163362092292072221279236113461313307162659----------------103226016ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400675301921033530192 บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่เมืองกันทรลักษ์กลุ่มพนมดงรัก --1211612821512011811511812111076151201111463----------------181111619ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400675301921033530192 บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่เมืองกันทรลักษ์กลุ่มพนมดงรัก --5126161128614102061961541772139106814920592243----------------72177019ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400655301871033530187 บ้านด่านภูผาหมอกกันทรลักษ์กลุ่มเมืองกันทร์ --522432954512482452482482462286123724724321276----------------508222326ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
330400655301871033530187 บ้านด่านภูผาหมอกกันทรลักษ์กลุ่มเมืองกันทร์ --24522343479528502848204525471948254414528215382447314370128----------------262505126ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
330401075304901033530490 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ห้วยจันทร์ขุนหาญกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ --2712715423113212414723114722128341291231863----------------352132720ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
330401075304901033530490 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ห้วยจันทร์ขุนหาญกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ --1627132729541531173112232146183224461072091733133011244187----------------177350120ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330401085304911033530491 บ้านตาเอกกันทรอมขุนหาญกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ --81171252131101181161201191966151201171523----------------173111621ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330401085304911033530491 บ้านตาเอกกันทรอมขุนหาญกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ --4851792581351071781882071943977156203161651----------------68173021ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401155304571033530457 บ้านโคกระเวียงขุนหาญขุนหาญกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ --6191152719181131121161656211161231603----------------140111318ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330401155304571033530457 บ้านโคกระเวียงขุนหาญขุนหาญกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ --3659815773948813411516316461971610232358----------------62137018ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401235304661033530466 บ้านสำโรงเกียรติบักดองขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร --5724621034533672692622732562380138526526222126----------------695233038ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
330401235304661033530466 บ้านสำโรงเกียรติบักดองขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร --2657244650103255328663970326233732456181380358134654060109206----------------340689038ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
330401285304731033530473 บ้านภูดินพัฒนาบักดองขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร --1511212721011111411511411417868118171333----------------138111324ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330401285304731033530473 บ้านภูดินพัฒนาบักดองขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร --8155121327810611514615814614397828918171233----------------64138024ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401465304601033530460 บ้านโพธิ์กระสังข์โพธิ์กระสังข์ขุนหาญกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ --25133158230135141233135137121174923824821356----------------404152722ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
330401465304601033530460 บ้านโพธิ์กระสังข์โพธิ์กระสังข์ขุนหาญกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ --12251833305813301635224116331634203710321024491638184858135----------------191403022ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330401555304791033530479 บ้านหนองจิกภูฝ้ายขุนหาญกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร --2111914021511611811911512211056261111191563----------------201111817ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
330401555304791033530479 บ้านหนองจิกภูฝ้ายขุนหาญกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร --122111192340815616101831961582241105142641111192956----------------93201017ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401625304431033530443 อนุบาลขุนหาญ (สิ)สิขุนหาญกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร --9248741798110411541195138413341214736259437335722248----------------1,139412859ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
330401625304431033530443 อนุบาลขุนหาญ (สิ)สิขุนหาญกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร --369343887918158111631156211951138661336712336773938913371275798219----------------5441,139059ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
330401655306781033530678 บ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)ตูมศรีรัตนะกลุ่มศรีรัตนะ --1094974206811649041174122411741284690248839439932819----------------1,177412968ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
330401655306781033530678 บ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)ตูมศรีรัตนะกลุ่มศรีรัตนะ --57110529510920549111408956116621176110857115325656488242865695146263----------------5801,124168ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
330401665307041033530704 บ้านหนองสังข์พิงพวยศรีรัตนะกลุ่มศรีรัตนะ --1417121214111117117112115186615113171353----------------142111316ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330401665307041033530704 บ้านหนองสังข์พิงพวยศรีรัตนะกลุ่มศรีรัตนะ --9143712217146128175177125153887815413571735----------------67143016ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401675307001033530700 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)พิงพวยศรีรัตนะกลุ่มศรีรัตนะ --37233270424234232232231227218012321251292864----------------336201721ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
330401675307001033530700 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)พิงพวยศรีรัตนะกลุ่มศรีรัตนะ --173815333271122418341732163212311427891801632122512294086----------------161337021ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330401775306901033530690 โชติพันธุ์วิทยาสามัคคีศรีโนนงามศรีรัตนะกลุ่มศรีรัตนะ --51131182101171201121161121876416161163----------------121111115ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330401775306901033530690 โชติพันธุ์วิทยาสามัคคีศรีโนนงามศรีรัตนะกลุ่มศรีรัตนะ --484138215108181020412101641241884435561215----------------61124015ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401805306951033530695 บ้านปุนสระเยาว์ศรีรัตนะกลุ่มศรีรัตนะ --2612214822412612311912413021467252292242786----------------272151825ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
330401805306951033530695 บ้านปุนสระเยาว์ศรีรัตนะกลุ่มศรีรัตนะ --11268221948132415261424819142514317814962513296242578----------------122275025ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330401895306801033530680 บ้านจานบัวเสื่องข้าวศรีรัตนะกลุ่มศรีรัตนะ --911212121411312211811811911046191181201573----------------182111718ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330401895306801033530680 บ้านจานบัวเสื่องข้าวศรีรัตนะกลุ่มศรีรัตนะ --49312721714413122281881812195110481961811202557----------------83182018ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401905306841033530684 บ้านเสื่องข้าวเสื่องข้าวศรีรัตนะกลุ่มศรีรัตนะ --9116125218117120115117116110364524113311194----------------247122125ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
330401905306841033530684 บ้านเสื่องข้าวเสื่องข้าวศรีรัตนะกลุ่มศรีรัตนะ --59111616259181217102091571711165810320451441143348119----------------122247025ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330401965308181033530818 บ้านหนองยาวท่าคล้อเบญจลักษ์กลุ่มเบญจลักษ์ 71811012531118151318114149611131111253----------------9912820ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401965308181033530818 บ้านหนองยาวท่าคล้อเบญจลักษ์กลุ่มเบญจลักษ์ 4748510132571128353348101429491011253111527----------------57101120ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401975308191033530819 บ้านคำสะอาดท่าคล้อเบญจลักษ์กลุ่มเบญจลักษ์ 8118116142391161121141161171846214191153----------------141121219ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330401975308191033530819 บ้านคำสะอาดท่าคล้อเบญจลักษ์กลุ่มเบญจลักษ์ 2881811162142297165129148167173884-2-439315----------------62141019ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330402035308011033530801 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)หนองงูเหลือมเบญจลักษ์กลุ่มเบญจลักษ์ --2612615223413612113113013421867171271181623----------------300122521ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
330402035308011033530801 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)หนองงูเหลือมเบญจลักษ์กลุ่มเบญจลักษ์ --12251625285022341036132112311430153486186517102511182660----------------140296021ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330402095308081033530808 บ้านหนองหว้าหนองหว้าเบญจลักษ์กลุ่มเบญจลักษ์ --1111012121011511611211511117969114191323----------------132111217ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330402095308081033530808 บ้านหนองหว้าหนองหว้าเบญจลักษ์กลุ่มเบญจลักษ์ --7105111221510415916712415511347959413291131----------------57131017ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330402105308091033530809 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)หนองหว้าเบญจลักษ์กลุ่มเบญจลักษ์ --141131272151241171101131121916141201131473----------------165111515ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330402105308091033530809 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)หนองหว้าเบญจลักษ์กลุ่มเบญจลักษ์ --9125131425915102491731081351244918149208122546----------------83162115ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330402125308111033530811 บ้านหนองบัวใหญ่หนองหว้าเบญจลักษ์กลุ่มเบญจลักษ์ --15114129291141171161151131846414191173----------------130111212ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330402125308111033530811 บ้านหนองบัวใหญ่หนองหว้าเบญจลักษ์กลุ่มเบญจลักษ์ --1015614162949714131710168155134784143449817----------------71130112ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330402135308211033530821 บ้านหนองฮางหนองฮางเบญจลักษ์กลุ่มเบญจลักษ์ --1111412527110114181151131676713131133----------------105111013ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330402135308211033530821 บ้านหนองฮางหนองฮางเบญจลักษ์กลุ่มเบญจลักษ์ --71151312244781081438615513346747-333713----------------53104113ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330402155308231033530823 บ้านสร้างเม็กหนองฮางเบญจลักษ์กลุ่มเบญจลักษ์ --141121262121181131191141251101612114121283----------------155111417ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330402155308231033530823 บ้านสร้างเม็กหนองฮางเบญจลักษ์กลุ่มเบญจลักษ์ --4146111025413818613818815142648103612411-21025----------------68153017ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Version.