สพป.ศก.4. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
330400965301831033530183 บ้านหนองเม็กพิทยา4เสาธงชัยกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 045-660195nongmek@hotmail.com bannongmekpittayaschool.blogspot.com14.47456985104.7297424
330400965301831033530183 บ้านหนองเม็กพิทยา4เสาธงชัยกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 045-660195nongmek@hotmail.com bannongmekpittayaschool.blogspot.com14.47456985104.7297424
330400885301681033530168 บ้านสังเม็ก1สังเม็กกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45969112 14.6142812104.7155606
330400885301681033530168 บ้านสังเม็ก1สังเม็กกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45969112 14.6142812104.7155606
330400875302261033530226 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)14สังเม็กกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45969108kantomschool @ gmail.com http://www.kantom.blogspot.com14.7215428104.7006903
330400875302261033530226 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)14สังเม็กกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45969108kantomschool @ gmail.com http://www.kantom.blogspot.com14.7215428104.7006903
330400625301651033530165 บ้านท่าพระตระกาศ7ภูเงินกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45650892- -14.76622171104.5856897
330400625301651033530165 บ้านท่าพระตระกาศ7ภูเงินกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45650892- -14.76622171104.5856897
330400595301621033530162 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)6ภูเงินกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 982417896 14.7409926104.5306316
330400595301621033530162 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)6ภูเงินกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 982417896 14.7409926104.5306316
330400545301761033530176 บ้านตาแท่น14บึงมะลูกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45660419- -14.6932088104.8409016
330400545301761033530176 บ้านตาแท่น14บึงมะลูกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45660419- -14.6932088104.8409016
330400535301751033530175 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)2บึงมะลูกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 813605366namkhwb.nondu@gmail.com -14.52249457104.692519
330400535301751033530175 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)2บึงมะลูกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 813605366namkhwb.nondu@gmail.com -14.52249457104.692519
330400495302311033530231 บ้านจันทน์หอมตาเสก34โนนสำราญกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 045-660012 081-0697 14.526427104.8251235
330400495302311033530231 บ้านจันทน์หอมตาเสก34โนนสำราญกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 045-660012 081-0697 14.526427104.8251235
330400485302301033530230 บ้านท่าสว่าง2โนนสำราญกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 810697710srirawat04112507@gmail.com Tasawang.go.th14.55895331104.8090151
330400485302301033530230 บ้านท่าสว่าง2โนนสำราญกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 810697710srirawat04112507@gmail.com Tasawang.go.th14.55895331104.8090151
330400475302291033530229 บ้านโนนสำราญ1โนนสำราญกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45660411nonsamranssk4@gmail.com www.nonsumran.com14.503132104.807
330400475302291033530229 บ้านโนนสำราญ1โนนสำราญกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45660411nonsamranssk4@gmail.com www.nonsumran.com14.503132104.807
330400445301401033530140 บ้านขะยูง16น้ำอ้อมกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ - -14.6811586104.6895689
330400445301401033530140 บ้านขะยูง16น้ำอ้อมกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ - -14.6811586104.6895689
330400425301451033530145 บ้านสว่าง11น้ำอ้อมกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 456614760 014.64943817104.663757
330400425301451033530145 บ้านสว่าง11น้ำอ้อมกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 456614760 014.64943817104.663757
330400415301901033530190 บ้านปะทาย3ทุ่งใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 817890567- -14.6183266104.6335332
330400415301901033530190 บ้านปะทาย3ทุ่งใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 817890567- -14.6183266104.6335332
330400405301891033530189 บ้านโคก(อสพป.32)15ทุ่งใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 14.5930416104.5762705
330400405301891033530189 บ้านโคก(อสพป.32)15ทุ่งใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 14.5930416104.5762705
330400395301881033530188 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)17ทุ่งใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 45962868thugyai2556@gmail.com -14.59629624104.6269072
330400395301881033530188 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)17ทุ่งใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 45962868thugyai2556@gmail.com -14.59629624104.6269072
330400375301931033530193 บ้านร่องตาซุน2ทุ่งใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก Banrongtasunschool@gmail.com http://rongtasun.blogspot.com/14.581923104.591334
330400375301931033530193 บ้านร่องตาซุน2ทุ่งใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก Banrongtasunschool@gmail.com http://rongtasun.blogspot.com/14.581923104.591334
330400325301561033530156 บ้านตระกาศขอนแก่น11ตระกาจกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 879541556tkkschool@gmail.com www.sskedu4.go.th/trakad14.70944444104.6083333
330400325301561033530156 บ้านตระกาศขอนแก่น11ตระกาจกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 879541556tkkschool@gmail.com www.sskedu4.go.th/trakad14.70944444104.6083333
330400305302021033530202 ชนะใช้กิจการ4ชำกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 804691892- http://chanachikitjakran.blongspot.com14.52209104.5986179
330400305302021033530202 ชนะใช้กิจการ4ชำกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 804691892- http://chanachikitjakran.blongspot.com14.52209104.5986179
330400295302011033530201 บ้านชำแจงแมง1ชำกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก -- 14.5419047104.5882699
330400295302011033530201 บ้านชำแจงแมง1ชำกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก -- 14.5419047104.5882699
330400265302251033530225 บ้านชำโพธิ์-ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)7จานใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน -champho-taket@hotmail.co.th -14.69976168104.6689743
330400265302251033530225 บ้านชำโพธิ์-ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)7จานใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน -champho-taket@hotmail.co.th -14.69976168104.6689743
330400255302241033530224 บ้านตาลอย-หนองคัน4จานใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 087-8687472saksitsan@gmail.com http://school.sskedu4.go.th/taloi/14.7197984104.6668518
330400255302241033530224 บ้านตาลอย-หนองคัน4จานใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 087-8687472saksitsan@gmail.com http://school.sskedu4.go.th/taloi/14.7197984104.6668518
330400245302231033530223 บ้านจานทองกวาววิทยา1จานใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45811044 14.7553991104.6572941
330400245302231033530223 บ้านจานทองกวาววิทยา1จานใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45811044 14.7553991104.6572941
330400185302151033530215 บ้านขนุน9ขนุนกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 812665541khanun2@gmail.com www.khanun2.blogspot.com14.6025627104.8056697
330400185302151033530215 บ้านขนุน9ขนุนกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 812665541khanun2@gmail.com www.khanun2.blogspot.com14.6025627104.8056697
330400165302141033530214 บ้านสามแยก-หินกอง11กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660077- -14.7089117104.8537018
330400165302141033530214 บ้านสามแยก-หินกอง11กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660077- -14.7089117104.8537018
330400055301511033530151 บ้านจำนรรจ์9กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45660018 14.65085609104.5265007
330400055301511033530151 บ้านจำนรรจ์9กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45660018 14.65085609104.5265007
330400035301491033530149 บ้านโนนสูง7กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45660047- -14.686235104.5606638
330400035301491033530149 บ้านโนนสูง7กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45660047- -14.686235104.5606638
330400025301481033530148 บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)16กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 14.6251981104.5833941
330400025301481033530148 บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)16กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 14.6251981104.5833941
330400835302351033530235 บ้านสวนกล้วย9สวนกล้วยกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660264 https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1033530235&Area_CODE=330414.6855434104.7845372
330400835302351033530235 บ้านสวนกล้วย9สวนกล้วยกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660264 https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1033530235&Area_CODE=330414.6855434104.7845372
330400785301671033530167 บ้านเดียง(พลีศึกษา)2เวียงเหนือกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45663459diangpleeseuksa@gmail.com school.cres.in.th/deangplesuksa14.63079236104.6811893
330400785301671033530167 บ้านเดียง(พลีศึกษา)2เวียงเหนือกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45663459diangpleeseuksa@gmail.com school.cres.in.th/deangplesuksa14.63079236104.6811893
330400775302071033530207 บ้านสามเส้า2ละลายกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 45924450samsaoschool@gmail.com www.samsaoschool.com14.5096349104.5201302
330400775302071033530207 บ้านสามเส้า2ละลายกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 45924450samsaoschool@gmail.com www.samsaoschool.com14.5096349104.5201302
330400735302001033530200 บ้านโดนอาว7รุงกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก -donaoschool@hotmail.com 14.4990887104.624423
330400735302001033530200 บ้านโดนอาว7รุงกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก -donaoschool@hotmail.com 14.4990887104.624423
330400725301991033530199 เกษตรประชาตาทวด3รุงกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 45826445 14.52582635104.6213362
330400725301991033530199 เกษตรประชาตาทวด3รุงกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 45826445 14.52582635104.6213362
330400715301981033530198 บ้านรุงสมบูรณ์1รุงกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 14.5446104.6253
330400715301981033530198 บ้านรุงสมบูรณ์1รุงกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 14.5446104.6253
330400675301921033530192 บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่2เมืองกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 14.58421862104.6767115
330400675301921033530192 บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่2เมืองกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 14.58421862104.6767115
330400655301871033530187 บ้านด่าน1ภูผาหมอกกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103353018714.47313367104.8421997
330400655301871033530187 บ้านด่าน1ภูผาหมอกกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103353018714.47313367104.8421997
330401075304901033530490 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์5ห้วยจันทร์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45818013krutim2008@hotmail.com -14.5299462104.3651891
330401075304901033530490 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์5ห้วยจันทร์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45818013krutim2008@hotmail.com -14.5299462104.3651891
330401085304911033530491 บ้านตาเอก8กันทรอมขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45660255 www.taekschool.com14.5901935104.3624866
330401085304911033530491 บ้านตาเอก8กันทรอมขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45660255 www.taekschool.com14.5901935104.3624866
330401155304571033530457 บ้านโคกระเวียง3ขุนหาญขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ kokraweangschool@hotmail.com http://kokraweangschool.blogspot.com/14.6529538104.3811156
330401155304571033530457 บ้านโคกระเวียง3ขุนหาญขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ kokraweangschool@hotmail.com http://kokraweangschool.blogspot.com/14.6529538104.3811156
330401235304661033530466 บ้านสำโรงเกียรติ8บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45963374info@bsrk.ac.th www.bsrk.ac.th14.5334326104.4945018
330401235304661033530466 บ้านสำโรงเกียรติ8บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45963374info@bsrk.ac.th www.bsrk.ac.th14.5334326104.4945018
330401285304731033530473 บ้านภูดินพัฒนา11บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 872523932pudinpattanaschool@gmail.com pudin.sskedu4.go.th14.50815688104.4244676
330401285304731033530473 บ้านภูดินพัฒนา11บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 872523932pudinpattanaschool@gmail.com pudin.sskedu4.go.th14.50815688104.4244676
330401465304601033530460 บ้านโพธิ์กระสังข์2โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45665063phokrasung@hotmail.com phokrasung14.6330815104.3350734
330401465304601033530460 บ้านโพธิ์กระสังข์2โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45665063phokrasung@hotmail.com phokrasung14.6330815104.3350734
330401555304791033530479 บ้านหนองจิก2ภูฝ้ายขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร -nongjikschool2020@gmail.com -14.6644229104.4859105
330401555304791033530479 บ้านหนองจิก2ภูฝ้ายขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร -nongjikschool2020@gmail.com -14.6644229104.4859105
330401625304431033530443 อนุบาลขุนหาญ (สิ)1สิขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 045-679227 www.abkh.ac.th14.62175711104.4318048
330401625304431033530443 อนุบาลขุนหาญ (สิ)1สิขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 045-679227 www.abkh.ac.th14.62175711104.4318048
330401655306781033530678 บ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)1ตูมศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45923834midfield.zaa@gmail.com toom-school.com14.8542044104.4873279
330401655306781033530678 บ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)1ตูมศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45923834midfield.zaa@gmail.com toom-school.com14.8542044104.4873279
330401665307041033530704 บ้านหนองสังข์6พิงพวยศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 885914818nongsangschool1@gmail.com http://nongsungschool.blogspot.com14.7829929104.4111049
330401665307041033530704 บ้านหนองสังข์6พิงพวยศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 885914818nongsangschool1@gmail.com http://nongsungschool.blogspot.com14.7829929104.4111049
330401675307001033530700 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)9พิงพวยศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45677909 http://www.phingphuai.com14.7516108104.438315
330401675307001033530700 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)9พิงพวยศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45677909 http://www.phingphuai.com14.7516108104.438315
330401775306901033530690 โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี1ศรีโนนงามศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45821100navaporn16@gmail.com -14.8133174104.4264352
330401775306901033530690 โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี1ศรีโนนงามศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45821100navaporn16@gmail.com -14.8133174104.4264352
330401805306951033530695 บ้านปุน3สระเยาว์ศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 933282818banpunschool@gmail.com www.banpoonschool.com14.7630607104.4974847
330401805306951033530695 บ้านปุน3สระเยาว์ศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 933282818banpunschool@gmail.com www.banpoonschool.com14.7630607104.4974847
330401895306801033530680 บ้านจานบัว9เสื่องข้าวศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45660204chanbhua@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103353068014.80185356104.5850503
330401895306801033530680 บ้านจานบัว9เสื่องข้าวศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45660204chanbhua@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103353068014.80185356104.5850503
330401905306841033530684 บ้านเสื่องข้าว1เสื่องข้าวศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 045-660309 seangkhao.sskedu4.go.th14.81758699104.5225093
330401905306841033530684 บ้านเสื่องข้าว1เสื่องข้าวศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 045-660309 seangkhao.sskedu4.go.th14.81758699104.5225093
330401965308181033530818 บ้านหนองยาว7ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-660244- -14.74482319104.786006
330401965308181033530818 บ้านหนองยาว7ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-660244- -14.74482319104.786006
330401975308191033530819 บ้านคำสะอาด8ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45969276- -14.74403049104.8161737
330401975308191033530819 บ้านคำสะอาด8ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45969276- -14.74403049104.8161737
330402035308011033530801 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)2หนองงูเหลือมเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 982793855bannongnguleum@gmail.com 14.8410268104.6818163
330402035308011033530801 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)2หนองงูเหลือมเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 982793855bannongnguleum@gmail.com 14.8410268104.6818163
330402095308081033530808 บ้านหนองหว้า12หนองหว้าเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45600179nongwalabschool@gmail.com www.nongwa.info14.7655534104.6802355
330402095308081033530808 บ้านหนองหว้า12หนองหว้าเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45600179nongwalabschool@gmail.com www.nongwa.info14.7655534104.6802355
330402105308091033530809 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)4หนองหว้าเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-969286- -14.7373387104.7302842
330402105308091033530809 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)4หนองหว้าเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-969286- -14.7373387104.7302842
330402125308111033530811 บ้านหนองบัวใหญ่3หนองหว้าเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ -tosaphorn.glom@gmail.com 14.78960824104.7383193
330402125308111033530811 บ้านหนองบัวใหญ่3หนองหว้าเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ -tosaphorn.glom@gmail.com 14.78960824104.7383193
330402135308211033530821 บ้านหนองฮาง12หนองฮางเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-660383nonghangkub@gmail.com http://www.bannonghangschool.org/14.792663104.606316
330402135308211033530821 บ้านหนองฮาง12หนองฮางเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-660383nonghangkub@gmail.com http://www.bannonghangschool.org/14.792663104.606316
330402155308231033530823 บ้านสร้างเม็ก6หนองฮางเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-969291 14.7842905104.5876689
330402155308231033530823 บ้านสร้างเม็ก6หนองฮางเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-969291 14.7842905104.5876689