สพป.ศก.4. โรงเรียนเปิดอนุบาล 3 ขวบ
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
330400885301681033530168 บ้านสังเม็ก1สังเม็กกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45969112 14.6142812104.7155606
330400885301681033530168 บ้านสังเม็ก1สังเม็กกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45969112 14.6142812104.7155606
330400855302371033530237 บ้านโนนเรือคำบอน6สวนกล้วยกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660044nrkbschool@hotmail.com -14.7233164104.8097078
330400855302371033530237 บ้านโนนเรือคำบอน6สวนกล้วยกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660044nrkbschool@hotmail.com -14.7233164104.8097078
330400625301651033530165 บ้านท่าพระตระกาศ7ภูเงินกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45650892- -14.76622171104.5856897
330400625301651033530165 บ้านท่าพระตระกาศ7ภูเงินกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45650892- -14.76622171104.5856897
330400435301381033530138 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์5น้ำอ้อมกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45661467anubandamrong2555@gmail.com www.anubandamrong.com14.63802246104.6497773
330400435301381033530138 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์5น้ำอ้อมกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45661467anubandamrong2555@gmail.com www.anubandamrong.com14.63802246104.6497773
330400425301451033530145 บ้านสว่าง11น้ำอ้อมกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 456614760 014.64943817104.663757
330400425301451033530145 บ้านสว่าง11น้ำอ้อมกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 456614760 014.64943817104.663757
330400365301601033530160 บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์7ตระกาจกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 918323405 14.72393775104.6189149
330400365301601033530160 บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์7ตระกาจกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 918323405 14.72393775104.6189149
330400275302271033530227 มหาราช 2 (ภูคำ)10จานใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45660108- 14.7025059104.6376359
330400275302271033530227 มหาราช 2 (ภูคำ)10จานใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45660108- 14.7025059104.6376359
330400205302181033530218 บ้านโตนด2ขนุนกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45969862tanod 089 @hotmail.com -14.5939734104.7726409
330400205302181033530218 บ้านโตนด2ขนุนกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45969862tanod 089 @hotmail.com -14.5939734104.7726409
330400155302131033530213 บ้านโนนงาม8กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660413- -14.6802915104.8693217
330400155302131033530213 บ้านโนนงาม8กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660413- -14.6802915104.8693217
330400095301551033530155 บ้านหนองทา10กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 837401161nomgtha1@hotmail.com -14.67969563104.5474903
330400095301551033530155 บ้านหนองทา10กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 837401161nomgtha1@hotmail.com -14.67969563104.5474903
330400065301521033530152 บ้านโนนจิก6กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45660040 14.6997679104.5805593
330400065301521033530152 บ้านโนนจิก6กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45660040 14.6997679104.5805593
330400055301511033530151 บ้านจำนรรจ์9กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45660018 14.65085609104.5265007
330400055301511033530151 บ้านจำนรรจ์9กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45660018 14.65085609104.5265007
330400735302001033530200 บ้านโดนอาว7รุงกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก -donaoschool@hotmail.com 14.4990887104.624423
330400735302001033530200 บ้านโดนอาว7รุงกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก -donaoschool@hotmail.com 14.4990887104.624423
330400705301971033530197 บ้านโนนเปือย6เมืองกันทรลักษ์33110กลุ่มพนมดงรัก 985465925Chapun2909@Obeemail.co.th -14.59928499104.6661802
330401005301391033530139 บ้านกระบี่5หนองหญ้าลาดกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 910202990aor0118@hotmail.com -14.660847104.613075
330401005301391033530139 บ้านกระบี่5หนองหญ้าลาดกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 910202990aor0118@hotmail.com -14.660847104.613075
330401015304501033530450 บ้านจะเนียว12กระหวันขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 081-7906230dechasamart@thaimail.com www.janeaw_school.com14.6402062104.4107405
330401015304501033530450 บ้านจะเนียว12กระหวันขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 081-7906230dechasamart@thaimail.com www.janeaw_school.com14.6402062104.4107405
330401055304541033530454 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา1กระหวันขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45660278Fernff@hotmail.com http://ktw33150.blogspot.com/14.6575217104.4220532
330401055304541033530454 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา1กระหวันขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45660278Fernff@hotmail.com http://ktw33150.blogspot.com/14.6575217104.4220532
330401185304491033530449 บ้านโนนสูง9โนนสูงขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45966468bannonsungschool.khun@gmail.com https://www.facebook.com/nonsungschool14.6053678104.411277
330401185304491033530449 บ้านโนนสูง9โนนสูงขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45966468bannonsungschool.khun@gmail.com https://www.facebook.com/nonsungschool14.6053678104.411277
330401265304691033530469 บ้านตาปรก14บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 14.58216625104.4444872
330401265304691033530469 บ้านตาปรก14บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 14.58216625104.4444872
330401325305031033530503 บ้านหนองเก่า8พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45657014 14.5818438104.4928534
330401405304981033530498 บ้านดอนข่า5พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45660022bandonkha@gmail.com www.donkha.ac.th14.607271104.463269
330401405304981033530498 บ้านดอนข่า5พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45660022bandonkha@gmail.com www.donkha.ac.th14.607271104.463269
330401515304831033530483 บ้านชำเขียน5ไพรขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45660021chamkian62@gmail.com 14.713591104.4549321
330401515304831033530483 บ้านชำเขียน5ไพรขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45660021chamkian62@gmail.com 14.713591104.4549321
330401605304451033530445 บ้านศิวาลัย5สิขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45679264- www.bansiwalaischool.com14.6136096104.4358279
330401605304451033530445 บ้านศิวาลัย5สิขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45679264- www.bansiwalaischool.com14.6136096104.4358279
330401735306911033530691 บ้านตระกาจ13ศรีแก้วศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 045-677023 14.780467104.47324
330401735306911033530691 บ้านตระกาจ13ศรีแก้วศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 045-677023 14.780467104.47324
330401945308161033530816 บ้านหนองคับคา3ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 459692780 014.7981799104.8049375
330401945308161033530816 บ้านหนองคับคา3ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 459692780 014.7981799104.8049375
330401965308181033530818 บ้านหนองยาว7ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-660244- -14.74482319104.786006
330401965308181033530818 บ้านหนองยาว7ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-660244- -14.74482319104.786006
330401975308191033530819 บ้านคำสะอาด8ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45969276- -14.74403049104.8161737
330401975308191033530819 บ้านคำสะอาด8ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45969276- -14.74403049104.8161737
330401985308201033530820 บ้านคำกลาง2ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-660155- -14.7788471104.8047246
330401985308201033530820 บ้านคำกลาง2ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-660155- -14.7788471104.8047246
330401995308121033530812 บ้านดอนเขียว6ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45660154krubualon@gmail.com donkheaw school14.7521205104.7620068
330401995308121033530812 บ้านดอนเขียว6ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45660154krubualon@gmail.com donkheaw school14.7521205104.7620068
330402005308001033530800 อนุบาลเบญจลักษ์1เสียวเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45605311naraknaka_2012@hotmail.com www.anubanbenjalak.blogspot.com14.7996501104.6767984
330402005308001033530800 อนุบาลเบญจลักษ์1เสียวเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45605311naraknaka_2012@hotmail.com www.anubanbenjalak.blogspot.com14.7996501104.6767984
330402045308041033530804 บ้านหนองนกเขียน3หนองงูเหลือมเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 14.82725908104.6600076
330402045308041033530804 บ้านหนองนกเขียน3หนองงูเหลือมเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 14.82725908104.6600076
330402065308061033530806 บ้านโนนจักจั่น5หนองงูเหลือมเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45969284nonjukjan@gmail.com -14.83208288104.7208764
330402065308061033530806 บ้านโนนจักจั่น5หนองงูเหลือมเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45969284nonjukjan@gmail.com -14.83208288104.7208764
330402145308221033530822 บ้านไผ่หนองแคน2หนองฮางเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45969290- -14.787402104.6307225
330402145308221033530822 บ้านไผ่หนองแคน2หนองฮางเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45969290- -14.787402104.6307225
330402165308241033530824 บ้านกุดผักหนามคำน้อย7หนองฮางเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 868766221kknschool01@gmail.com -14.84860304104.6130389
330402165308241033530824 บ้านกุดผักหนามคำน้อย7หนองฮางเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 868766221kknschool01@gmail.com -14.84860304104.6130389
330402175308251033530825 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ4หนองฮางเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45660150- www.nhongtor.go.th14.8316894104.6201805
330402175308251033530825 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ4หนองฮางเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45660150- www.nhongtor.go.th14.8316894104.6201805