สพป.ศก.4. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
330401655306781033530678 บ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)1ตูมศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45923834midfield.zaa@gmail.com toom-school.com14.8542044104.4873279
330401655306781033530678 บ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)1ตูมศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45923834midfield.zaa@gmail.com toom-school.com14.8542044104.4873279
330401665307041033530704 บ้านหนองสังข์6พิงพวยศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 885914818nongsangschool1@gmail.com http://nongsungschool.blogspot.com14.7829929104.4111049
330401665307041033530704 บ้านหนองสังข์6พิงพวยศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 885914818nongsangschool1@gmail.com http://nongsungschool.blogspot.com14.7829929104.4111049
330401675307001033530700 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)9พิงพวยศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45677909 http://www.phingphuai.com14.7516108104.438315
330401675307001033530700 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)9พิงพวยศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45677909 http://www.phingphuai.com14.7516108104.438315
330401685307011033530701 บ้านศิลาทอง2พิงพวยศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 0silatong2015@gmail.com http://silatong.blogspot.com/14.7392751104.4424456
330401685307011033530701 บ้านศิลาทอง2พิงพวยศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 0silatong2015@gmail.com http://silatong.blogspot.com/14.7392751104.4424456
330401695307021033530702 บ้านบกห้วยโนน5พิงพวยศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 599492234Sofe_ed_jes@hotmail.com ิbokhuainon@hotmail.com14.74139389104.4273677
330401695307021033530702 บ้านบกห้วยโนน5พิงพวยศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 599492234Sofe_ed_jes@hotmail.com ิbokhuainon@hotmail.com14.74139389104.4273677
330401705307031033530703 บ้านตระกวน3พิงพวยศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 810482309addtawine@gmail.com www.trakuan.com14.75553698104.433392
330401705307031033530703 บ้านตระกวน3พิงพวยศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 810482309addtawine@gmail.com www.trakuan.com14.75553698104.433392
330401715306861033530686 บ้านศรีแก้ว2ศรีแก้วศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 045-673-025 14.76792005104.4564722
330401715306861033530686 บ้านศรีแก้ว2ศรีแก้วศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 045-673-025 14.76792005104.4564722
330401725306871033530687 อนุบาลศรีรัตนะ15ศรีแก้วศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ anubansrirat15@gmail.com www.absrirat.blockspot.net14.7945011104.4662402
330401725306871033530687 อนุบาลศรีรัตนะ15ศรีแก้วศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ anubansrirat15@gmail.com www.absrirat.blockspot.net14.7945011104.4662402
330401735306911033530691 บ้านตระกาจ13ศรีแก้วศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 045-677023 14.780467104.47324
330401735306911033530691 บ้านตระกาจ13ศรีแก้วศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 045-677023 14.780467104.47324
330401745306941033530694 บ้านตาแบน9ศรีแก้วศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 819676292bantaban@gmail.com -14.76676937104.4767029
330401745306941033530694 บ้านตาแบน9ศรีแก้วศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 819676292bantaban@gmail.com -14.76676937104.4767029
330401755306921033530692 บ้านหนองใหญ่-ตาไทย4ศรีโนนงามศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45660117niimbomb@gmail.com www.nongyaitathai.com14.7889764104.4477151
330401755306921033530692 บ้านหนองใหญ่-ตาไทย4ศรีโนนงามศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45660117niimbomb@gmail.com www.nongyaitathai.com14.7889764104.4477151
330401775306901033530690 โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี1ศรีโนนงามศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45821100navaporn16@gmail.com -14.8133174104.4264352
330401775306901033530690 โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี1ศรีโนนงามศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45821100navaporn16@gmail.com -14.8133174104.4264352
330401785306881033530688 บ้านหนองรุง10ศรีโนนงามศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 862540418- -14.79887638104.4097219
330401785306881033530688 บ้านหนองรุง10ศรีโนนงามศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 862540418- -14.79887638104.4097219
330401795306891033530689 บ้านโนนแก5ศรีโนนงามศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 045-660038 bannonkaeschool.blogspot.com/14.81613213104.3916164
330401795306891033530689 บ้านโนนแก5ศรีโนนงามศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 045-660038 bannonkaeschool.blogspot.com/14.81613213104.3916164
330401805306951033530695 บ้านปุน3สระเยาว์ศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 933282818banpunschool@gmail.com www.banpoonschool.com14.7630607104.4974847
330401805306951033530695 บ้านปุน3สระเยาว์ศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 933282818banpunschool@gmail.com www.banpoonschool.com14.7630607104.4974847
330401815306961033530696 บ้านสลับ6สระเยาว์ศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45660161salub_school@hotmail.com -14.80037534104.5143504
330401815306961033530696 บ้านสลับ6สระเยาว์ศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45660161salub_school@hotmail.com -14.80037534104.5143504
330401825306971033530697 บ้านขนาด13สระเยาว์ศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ -kanardschool@hotmail.com http://school.sskedu4.go.th/kanad14.796807104.5315235
330401825306971033530697 บ้านขนาด13สระเยาว์ศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ -kanardschool@hotmail.com http://school.sskedu4.go.th/kanad14.796807104.5315235
330401835306981033530698 บ้านตายู(อสพป.32)7สระเยาว์ศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 459695510 14.773884104.527964
330401835306981033530698 บ้านตายู(อสพป.32)7สระเยาว์ศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 459695510 14.773884104.527964
330401845306991033530699 บ้านหนองบัวทอง4สระเยาว์ศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45660308Nong-bt@hotmail.com www.nongbuawtong2010.wordpress.com14.81253648104.5127523
330401845306991033530699 บ้านหนองบัวทอง4สระเยาว์ศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45660308Nong-bt@hotmail.com www.nongbuawtong2010.wordpress.com14.81253648104.5127523
330401855306811033530681 บ้านทุ่งสว่าง3สะพุงศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 14.8409448104.4625544
330401855306811033530681 บ้านทุ่งสว่าง3สะพุงศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 14.8409448104.4625544
330401865306831033530683 บ้านจอก(ประชาสามัคคี)2สะพุงศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 857761926chokobec@gmail.com www.banchokschool.com14.81299215104.4621604
330401865306831033530683 บ้านจอก(ประชาสามัคคี)2สะพุงศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 857761926chokobec@gmail.com www.banchokschool.com14.81299215104.4621604
330401875306791033530679 บ้านสะพุง9สะพุงศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 862482548- -14.8250131104.479525
330401875306791033530679 บ้านสะพุง9สะพุงศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 862482548- -14.8250131104.479525
330401885306821033530682 บ้านหนองปิงโปง4เสื่องข้าวศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 897186836mamsuchanya@gmail.com 14.8431037104.5320266
330401885306821033530682 บ้านหนองปิงโปง4เสื่องข้าวศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 897186836mamsuchanya@gmail.com 14.8431037104.5320266
330401895306801033530680 บ้านจานบัว9เสื่องข้าวศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45660204chanbhua@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103353068014.80185356104.5850503
330401895306801033530680 บ้านจานบัว9เสื่องข้าวศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45660204chanbhua@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103353068014.80185356104.5850503
330401905306841033530684 บ้านเสื่องข้าว1เสื่องข้าวศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 045-660309 seangkhao.sskedu4.go.th14.81758699104.5225093
330401905306841033530684 บ้านเสื่องข้าว1เสื่องข้าวศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 045-660309 seangkhao.sskedu4.go.th14.81758699104.5225093
330401915306851033530685 บ้านกระหวัน8เสื่องข้าวศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45821110- 14.8098132104.5378388
330401915306851033530685 บ้านกระหวัน8เสื่องข้าวศรีรัตนะ33240กลุ่มศรีรัตนะ 45821110- 14.8098132104.5378388