สพป.ศก.4. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
330401165304471033530447 บ้านดาน2โนนสูงขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45679218bandan1003_school@hotmail.com http://www.bandanschool1.blogspot.com14.616347104.41297
330401165304471033530447 บ้านดาน2โนนสูงขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45679218bandan1003_school@hotmail.com http://www.bandanschool1.blogspot.com14.616347104.41297
330401185304491033530449 บ้านโนนสูง9โนนสูงขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45966468bannonsungschool.khun@gmail.com https://www.facebook.com/nonsungschool14.6053678104.411277
330401185304491033530449 บ้านโนนสูง9โนนสูงขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45966468bannonsungschool.khun@gmail.com https://www.facebook.com/nonsungschool14.6053678104.411277
330401195304711033530471 บ้านกระเจา5โนนสูงขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45660254- -14.5825731104.4208691
330401195304711033530471 บ้านกระเจา5โนนสูงขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45660254- -14.5825731104.4208691
330401205304721033530472 บ้านหนองบัว6โนนสูงขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 872428500- -14.57662632104.4052144
330401205304721033530472 บ้านหนองบัว6โนนสูงขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 872428500- -14.57662632104.4052144
330401215304871033530487 บ้านกระเบา8โนนสูงขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45660400 14.5991764104.3907605
330401215304871033530487 บ้านกระเบา8โนนสูงขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45660400 14.5991764104.3907605
330401225304651033530465 บ้านบักดอง4บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 819664276bakdong2471@gmail.com -14.57160465104.4470174
330401225304651033530465 บ้านบักดอง4บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 819664276bakdong2471@gmail.com -14.57160465104.4470174
330401235304661033530466 บ้านสำโรงเกียรติ8บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45963374info@bsrk.ac.th www.bsrk.ac.th14.5334326104.4945018
330401235304661033530466 บ้านสำโรงเกียรติ8บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45963374info@bsrk.ac.th www.bsrk.ac.th14.5334326104.4945018
330401245304671033530467 บ้านหนองบัวเรณ5บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 630201649nongbuaren@hotmail.com http://nongbuaren.sskedu4.go.th14.54362307104.4747447
330401245304671033530467 บ้านหนองบัวเรณ5บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 630201649nongbuaren@hotmail.com http://nongbuaren.sskedu4.go.th14.54362307104.4747447
330401255304681033530468 บ้านตาเส็ด6บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร - -14.55211104.456146
330401255304681033530468 บ้านตาเส็ด6บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร - -14.55211104.456146
330401265304691033530469 บ้านตาปรก14บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 14.58216625104.4444872
330401265304691033530469 บ้านตาปรก14บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 14.58216625104.4444872
330401275304701033530470 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้817บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร -- http:202.143.164.26/oop814.53088104.4275
330401275304701033530470 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้817บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร -- http:202.143.164.26/oop814.53088104.4275
330401285304731033530473 บ้านภูดินพัฒนา11บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 872523932pudinpattanaschool@gmail.com pudin.sskedu4.go.th14.50815688104.4244676
330401285304731033530473 บ้านภูดินพัฒนา11บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 872523932pudinpattanaschool@gmail.com pudin.sskedu4.go.th14.50815688104.4244676
330401295304741033530474 หมู่บ้านทับทิมสยาม0715บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร -wowitwong@gmail.com www.Tubtimsiam 07.go.th14.52231449104.4750205
330401295304741033530474 หมู่บ้านทับทิมสยาม0715บักดองขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร -wowitwong@gmail.com www.Tubtimsiam 07.go.th14.52231449104.4750205
330401315305051033530505 บ้านซำตาโตง14พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 856245040wanthong2014@outlook.co.th -14.62106278104.5353488
330401315305051033530505 บ้านซำตาโตง14พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 856245040wanthong2014@outlook.co.th -14.62106278104.5353488
330401325305031033530503 บ้านหนองเก่า8พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45657014 14.5818438104.4928534
330401325305031033530503 บ้านหนองเก่า8พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45657014 14.5818438104.4928534
330401335305041033530504 บ้านโนนแฝก4พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45657164bannonfakschool@gmail.com bannonfak.blogspot.com14.6065763104.5044963
330401335305041033530504 บ้านโนนแฝก4พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45657164bannonfakschool@gmail.com bannonfak.blogspot.com14.6065763104.5044963
330401345304991033530499 บ้านม่วงแยก6พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 14.5894849104.4621578
330401345304991033530499 บ้านม่วงแยก6พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 14.5894849104.4621578
330401355305001033530500 บ้านทุ่งเลน7พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45969228toonglen@hotmail.com 14.57451972104.4736257
330401355305001033530500 บ้านทุ่งเลน7พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45969228toonglen@hotmail.com 14.57451972104.4736257
330401365305011033530501 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)2พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45657016pran_school@hotmail.com -14.6029928104.491796
330401365305011033530501 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)2พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45657016pran_school@hotmail.com -14.6029928104.491796
330401375305021033530502 บ้านซำขี้เหล็ก10พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 817901824bansumkhilek@gmail.com www.sskedu4.go.th14.5584626104.5129632
330401375305021033530502 บ้านซำขี้เหล็ก10พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 817901824bansumkhilek@gmail.com www.sskedu4.go.th14.5584626104.5129632
330401385304961033530496 บ้านอาราง1พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45637506kanpitcha241019@gmail.com 14.62320954104.4660591
330401385304961033530496 บ้านอาราง1พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45637506kanpitcha241019@gmail.com 14.62320954104.4660591
330401395304971033530497 บ้านโนนสะอาด17พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร -- -14.635538104.4618093
330401395304971033530497 บ้านโนนสะอาด17พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร -- -14.635538104.4618093
330401405304981033530498 บ้านดอนข่า5พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45660022bandonkha@gmail.com www.donkha.ac.th14.607271104.463269
330401405304981033530498 บ้านดอนข่า5พรานขุนหาญ33150กลุ่มตำหนักไทร 45660022bandonkha@gmail.com www.donkha.ac.th14.607271104.463269