สพป.ศก.4. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
330401165304471033530447 บ้านดานโนนสูงขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 252896----11481410ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401165304471033530447 บ้านดานโนนสูงขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 13254589----58114110ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401185304491033530449 บ้านโนนสูงโนนสูงขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 413776----11891311ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401185304491033530449 บ้านโนนสูงโนนสูงขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 16413176----47117011ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401195304711033530471 บ้านกระเจาโนนสูงขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 212706----918119ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401195304711033530471 บ้านกระเจาโนนสูงขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 11213669----479019ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401205304721033530472 บ้านหนองบัวโนนสูงขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 3721296----16682114ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
330401205304721033530472 บ้านหนองบัวโนนสูงขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 203766129----86166114ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401215304871033530487 บ้านกระเบาโนนสูงขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 292666----9581211ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401215304871033530487 บ้านกระเบาโนนสูงขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 17292866----4595011ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401225304651033530465 บ้านบักดองบักดองขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 43218810----231121916ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
330401225304651033530465 บ้านบักดองบักดองขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 244499190----123234116ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
330401235304661033530466 บ้านสำโรงเกียรติบักดองขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 1034380132126--695233038ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
330401235304661033530466 บ้านสำโรงเกียรติบักดองขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 50103181380109206--340689038ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
330401245304671033530467 บ้านหนองบัวเรณบักดองขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 4021126----15281910ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
330401245304671033530467 บ้านหนองบัวเรณบักดองขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 203960112----80151110ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401255304681033530468 บ้านตาเส็ดบักดองขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 162576----73896ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401255304681033530468 บ้านตาเส็ดบักดองขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 7162453----316906ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401265304691033530469 บ้านตาปรกบักดองขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 3631016----13791511ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
330401265304691033530469 บ้านตาปรกบักดองขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 143554100----68135111ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401275304701033530470 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8บักดองขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 82436----51867ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401275304701033530470 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8บักดองขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 592344----285317ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401285304731033530473 บ้านภูดินพัฒนาบักดองขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 272786333--138111324ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330401285304731033530473 บ้านภูดินพัฒนาบักดองขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 132739781233--64138024ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401295304741033530474 หมู่บ้านทับทิมสยาม07บักดองขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 162486----64886ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401295304741033530474 หมู่บ้านทับทิมสยาม07บักดองขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 9152248----316306ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401315305051033530505 บ้านซำตาโตงพรานขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 2221036----12581613ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
330401315305051033530505 บ้านซำตาโตงพรานขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 82346104----54127013ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401325305031033530503 บ้านหนองเก่าพรานขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 113236----34948ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401325305031033530503 บ้านหนองเก่าพรานขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 310723----103308ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401335305041033530504 บ้านโนนแฝกพรานขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 2821316----15982013ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
330401335305041033530504 บ้านโนนแฝกพรานขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 112965133----76162013ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401345304991033530499 บ้านม่วงแยกพรานขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 202556----75896ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401345304991033530499 บ้านม่วงแยกพรานขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 13202855----417516ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401355305001033530500 บ้านทุ่งเลนพรานขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 242886----11281412ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401355305001033530500 บ้านทุ่งเลนพรานขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 12243789----49113012ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401365305011033530501 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)พรานขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 95432514----420182322ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
330401365305011033530501 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)พรานขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 3995166325----205420022ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
330401375305021033530502 บ้านซำขี้เหล็กพรานขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 82466----54876ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401375305021033530502 บ้านซำขี้เหล็กพรานขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 581747----225506ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401385304961033530496 บ้านอารางพรานขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 122566----68898ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401385304961033530496 บ้านอารางพรานขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 8132556----336908ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401395304971033530497 บ้านโนนสะอาดพรานขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 4253----9523ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401395304971033530497 บ้านโนนสะอาดพรานขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 2425----4903ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401405304981033530498 บ้านดอนข่าพรานขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 213366----57969ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330401405304981033530498 บ้านดอนข่าพรานขุนหาญกลุ่มตำหนักไทร 10212036----305719ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1