สพป.ศก.4. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
330401925308141033530814 บ้านท่าคล้อ1ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45960273thakhlo@gmail.com thakhlo@gmail.com14.7778318104.7896833
330401925308141033530814 บ้านท่าคล้อ1ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45960273thakhlo@gmail.com thakhlo@gmail.com14.7778318104.7896833
330401935308151033530815 บ้านหนองบักโทน12ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ nbt001.school@gmail.com 14.8070806104.7749158
330401935308151033530815 บ้านหนองบักโทน12ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ nbt001.school@gmail.com 14.8070806104.7749158
330401945308161033530816 บ้านหนองคับคา3ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 459692780 014.7981799104.8049375
330401945308161033530816 บ้านหนองคับคา3ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 459692780 014.7981799104.8049375
330401955308171033530817 บ้านโนนสำโรง10ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45969277detg152003@hotmail.co.th -14.7755257104.7661829
330401955308171033530817 บ้านโนนสำโรง10ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45969277detg152003@hotmail.co.th -14.7755257104.7661829
330401965308181033530818 บ้านหนองยาว7ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-660244- -14.74482319104.786006
330401965308181033530818 บ้านหนองยาว7ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-660244- -14.74482319104.786006
330401975308191033530819 บ้านคำสะอาด8ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45969276- -14.74403049104.8161737
330401975308191033530819 บ้านคำสะอาด8ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45969276- -14.74403049104.8161737
330401985308201033530820 บ้านคำกลาง2ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-660155- -14.7788471104.8047246
330401985308201033530820 บ้านคำกลาง2ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-660155- -14.7788471104.8047246
330401995308121033530812 บ้านดอนเขียว6ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45660154krubualon@gmail.com donkheaw school14.7521205104.7620068
330401995308121033530812 บ้านดอนเขียว6ท่าคล้อเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45660154krubualon@gmail.com donkheaw school14.7521205104.7620068
330402005308001033530800 อนุบาลเบญจลักษ์1เสียวเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45605311naraknaka_2012@hotmail.com www.anubanbenjalak.blogspot.com14.7996501104.6767984
330402005308001033530800 อนุบาลเบญจลักษ์1เสียวเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45605311naraknaka_2012@hotmail.com www.anubanbenjalak.blogspot.com14.7996501104.6767984
330402015308021033530802 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)4เสียวเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45660380- -14.815427104.7089246
330402015308021033530802 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)4เสียวเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45660380- -14.815427104.7089246
330402025308031033530803 บ้านโนนไหล่-หนองเลิง6เสียวเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 902574604eunhyuk_praw@hotmail.com -14.7947337104.6914416
330402025308031033530803 บ้านโนนไหล่-หนองเลิง6เสียวเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 902574604eunhyuk_praw@hotmail.com -14.7947337104.6914416
330402035308011033530801 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)2หนองงูเหลือมเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 982793855bannongnguleum@gmail.com 14.8410268104.6818163
330402035308011033530801 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)2หนองงูเหลือมเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 982793855bannongnguleum@gmail.com 14.8410268104.6818163
330402045308041033530804 บ้านหนองนกเขียน3หนองงูเหลือมเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 14.82725908104.6600076
330402045308041033530804 บ้านหนองนกเขียน3หนองงูเหลือมเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 14.82725908104.6600076
330402055308051033530805 บ้านเขวาธะนัง4หนองงูเหลือมเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45660243 14.8493148104.6433177
330402055308051033530805 บ้านเขวาธะนัง4หนองงูเหลือมเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45660243 14.8493148104.6433177
330402065308061033530806 บ้านโนนจักจั่น5หนองงูเหลือมเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45969284nonjukjan@gmail.com -14.83208288104.7208764
330402065308061033530806 บ้านโนนจักจั่น5หนองงูเหลือมเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45969284nonjukjan@gmail.com -14.83208288104.7208764
330402075308071033530807 บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว
#เรียนรวมทุกชั้น
8หนองงูเหลือมเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ -- -14.8260013104.748359
330402075308071033530807 บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว
#เรียนรวมทุกชั้น
8หนองงูเหลือมเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ -- -14.8260013104.748359
330402095308081033530808 บ้านหนองหว้า12หนองหว้าเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45600179nongwalabschool@gmail.com www.nongwa.info14.7655534104.6802355
330402095308081033530808 บ้านหนองหว้า12หนองหว้าเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45600179nongwalabschool@gmail.com www.nongwa.info14.7655534104.6802355
330402105308091033530809 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)4หนองหว้าเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-969286- -14.7373387104.7302842
330402105308091033530809 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)4หนองหว้าเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-969286- -14.7373387104.7302842
330402115308101033530810 บ้านเพ็ก5หนองหว้าเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45660152 14.75691587104.7250664
330402115308101033530810 บ้านเพ็ก5หนองหว้าเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45660152 14.75691587104.7250664
330402125308111033530811 บ้านหนองบัวใหญ่3หนองหว้าเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ -tosaphorn.glom@gmail.com 14.78960824104.7383193
330402125308111033530811 บ้านหนองบัวใหญ่3หนองหว้าเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ -tosaphorn.glom@gmail.com 14.78960824104.7383193
330402135308211033530821 บ้านหนองฮาง12หนองฮางเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-660383nonghangkub@gmail.com http://www.bannonghangschool.org/14.792663104.606316
330402135308211033530821 บ้านหนองฮาง12หนองฮางเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-660383nonghangkub@gmail.com http://www.bannonghangschool.org/14.792663104.606316
330402145308221033530822 บ้านไผ่หนองแคน2หนองฮางเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45969290- -14.787402104.6307225
330402145308221033530822 บ้านไผ่หนองแคน2หนองฮางเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45969290- -14.787402104.6307225
330402155308231033530823 บ้านสร้างเม็ก6หนองฮางเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-969291 14.7842905104.5876689
330402155308231033530823 บ้านสร้างเม็ก6หนองฮางเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 045-969291 14.7842905104.5876689
330402165308241033530824 บ้านกุดผักหนามคำน้อย7หนองฮางเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 868766221kknschool01@gmail.com -14.84860304104.6130389
330402165308241033530824 บ้านกุดผักหนามคำน้อย7หนองฮางเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 868766221kknschool01@gmail.com -14.84860304104.6130389
330402175308251033530825 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ4หนองฮางเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45660150- www.nhongtor.go.th14.8316894104.6201805
330402175308251033530825 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ4หนองฮางเบญจลักษ์33110กลุ่มเบญจลักษ์ 45660150- www.nhongtor.go.th14.8316894104.6201805