สพป.ศก.4. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
330400625301651033530165 บ้านท่าพระตระกาศ7ภูเงินกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45650892- -14.76622171104.5856897
330400625301651033530165 บ้านท่าพระตระกาศ7ภูเงินกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45650892- -14.76622171104.5856897
330400615301641033530164 บ้านหินวิทยา4ภูเงินกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 045-969888- -14.70060907104.5352637
330400615301641033530164 บ้านหินวิทยา4ภูเงินกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 045-969888- -14.70060907104.5352637
330400605301631033530163 บ้านหนองกระทิง11ภูเงินกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45660080 14.7406365104.5833098
330400605301631033530163 บ้านหนองกระทิง11ภูเงินกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45660080 14.7406365104.5833098
330400595301621033530162 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)6ภูเงินกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 982417896 14.7409926104.5306316
330400595301621033530162 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)6ภูเงินกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 982417896 14.7409926104.5306316
330400585301611033530161 บ้านนาไพรงาม3ภูเงินกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45653217 www.napraingam.com14.72896387104.5525775
330400585301611033530161 บ้านนาไพรงาม3ภูเงินกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45653217 www.napraingam.com14.72896387104.5525775
330400285302281033530228 บ้านไร่เจริญ6จานใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน raicharoenschool@gmail.com 14.767553104.6638692
330400285302281033530228 บ้านไร่เจริญ6จานใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน raicharoenschool@gmail.com 14.767553104.6638692
330400275302271033530227 มหาราช 2 (ภูคำ)10จานใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45660108- 14.7025059104.6376359
330400275302271033530227 มหาราช 2 (ภูคำ)10จานใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45660108- 14.7025059104.6376359
330400265302251033530225 บ้านชำโพธิ์-ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)7จานใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน -champho-taket@hotmail.co.th -14.69976168104.6689743
330400265302251033530225 บ้านชำโพธิ์-ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)7จานใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน -champho-taket@hotmail.co.th -14.69976168104.6689743
330400255302241033530224 บ้านตาลอย-หนองคัน4จานใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 087-8687472saksitsan@gmail.com http://school.sskedu4.go.th/taloi/14.7197984104.6668518
330400255302241033530224 บ้านตาลอย-หนองคัน4จานใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 087-8687472saksitsan@gmail.com http://school.sskedu4.go.th/taloi/14.7197984104.6668518
330400245302231033530223 บ้านจานทองกวาววิทยา1จานใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45811044 14.7553991104.6572941
330400245302231033530223 บ้านจานทองกวาววิทยา1จานใหญ่กันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45811044 14.7553991104.6572941
330400095301551033530155 บ้านหนองทา10กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 837401161nomgtha1@hotmail.com -14.67969563104.5474903
330400095301551033530155 บ้านหนองทา10กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 837401161nomgtha1@hotmail.com -14.67969563104.5474903
330400085301541033530154 บ้านชำเบ็ง8กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 14.608682104.5488399
330400085301541033530154 บ้านชำเบ็ง8กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 14.608682104.5488399
330400075301531033530153 บ้านกระแชงใหญ่18กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 045-960364takrayai@gmail.com 14.656691104.5866668
330400075301531033530153 บ้านกระแชงใหญ่18กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 045-960364takrayai@gmail.com 14.656691104.5866668
330400065301521033530152 บ้านโนนจิก6กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45660040 14.6997679104.5805593
330400065301521033530152 บ้านโนนจิก6กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45660040 14.6997679104.5805593
330400055301511033530151 บ้านจำนรรจ์9กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45660018 14.65085609104.5265007
330400055301511033530151 บ้านจำนรรจ์9กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45660018 14.65085609104.5265007
330400045301501033530150 บ้านระโยง5กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45969854- -14.6578155104.5565696
330400045301501033530150 บ้านระโยง5กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45969854- -14.6578155104.5565696
330400035301491033530149 บ้านโนนสูง7กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45660047- -14.686235104.5606638
330400035301491033530149 บ้านโนนสูง7กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45660047- -14.686235104.5606638
330400025301481033530148 บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)16กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 14.6251981104.5833941
330400025301481033530148 บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)16กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 14.6251981104.5833941
330400015301471033530147 บ้านไฮ(วันครู 2503)3 กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 14.67028333104.5967733
330400015301471033530147 บ้านไฮ(วันครู 2503)3 กระแชงกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 14.67028333104.5967733
330400635301661033530166 บ้านซำผักแว่น-นาซำ9ภูเงินกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45969885 http://202.143.164.26/Zumpugwan14.7772433104.5544476
330400635301661033530166 บ้านซำผักแว่น-นาซำ9ภูเงินกันทรลักษ์33110กลุ่มภูกระจาน 45969885 http://202.143.164.26/Zumpugwan14.7772433104.5544476