สพป.ศก.4. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
330400625301651033530165 บ้านท่าพระตระกาศภูเงินกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 363646253--125121014ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400625301651033530165 บ้านท่าพระตระกาศภูเงินกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 183724631127--53127014ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400615301641033530164 บ้านหินวิทยาภูเงินกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 292826----1118149ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400615301641033530164 บ้านหินวิทยาภูเงินกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 9293582----4411109ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400605301631033530163 บ้านหนองกระทิงภูเงินกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 5121416----19282417ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
330400605301631033530163 บ้านหนองกระทิงภูเงินกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 335267141----100193117ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400595301621033530162 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)ภูเงินกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 2621126663--204111917ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
330400595301621033530162 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)ภูเงินกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 926561123067--95205017ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400585301611033530161 บ้านนาไพรงามภูเงินกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 4321396----18282314ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
330400585301611033530161 บ้านนาไพรงามภูเงินกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 254371139----96182114ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400285302281033530228 บ้านไร่เจริญจานใหญ่กันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 152296----44867ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400285302281033530228 บ้านไร่เจริญจานใหญ่กันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 715730----144507ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400275302271033530227 มหาราช 2 (ภูคำ)จานใหญ่กันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 173526----69989ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400275302271033530227 มหาราช 2 (ภูคำ)จานใหญ่กันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 6172252----286909ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400265302251033530225 บ้านชำโพธิ์-ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)จานใหญ่กันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 162496343--9911912ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400265302251033530225 บ้านชำโพธิ์-ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)จานใหญ่กันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 101628471533--5396112ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400255302241033530224 บ้านตาลอย-หนองคันจานใหญ่กันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 202856423--147111316ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400255302241033530224 บ้านตาลอย-หนองคันจานใหญ่กันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 122135851341--60147016ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400245302231033530223 บ้านจานทองกวาววิทยาจานใหญ่กันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 5921626723--293112717ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
330400245302231033530223 บ้านจานทองกวาววิทยาจานใหญ่กันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 3359721622672--131293017ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400095301551033530155 บ้านหนองทากระแชงกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 63306----36949ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400095301551033530155 บ้านหนองทากระแชงกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 561928----243419ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400085301541033530154 บ้านชำเบ็งกระแชงกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 52246----29848ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400085301541033530154 บ้านชำเบ็งกระแชงกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 45725----113008ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400075301531033530153 บ้านกระแชงใหญ่กระแชงกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 118440418----522222434ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
330400075301531033530153 บ้านกระแชงใหญ่กระแชงกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 51117196406----247523034ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
330400065301521033530152 บ้านโนนจิกกระแชงกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 213436----64978ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400065301521033530152 บ้านโนนจิกกระแชงกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 13212142----346318ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400055301511033530151 บ้านจำนรรจ์กระแชงกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 273896383--154121317ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400055301511033530151 บ้านจำนรรจ์กระแชงกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 192736881236--67151017ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400045301501033530150 บ้านระโยงกระแชงกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 192626----8181010ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400045301501033530150 บ้านระโยงกระแชงกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 11192761----3880010ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400035301491033530149 บ้านโนนสูงกระแชงกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 522916333--176111616ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400035301491033530149 บ้านโนนสูงกระแชงกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 225338911434--74178016ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400025301481033530148 บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)กระแชงกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 4721506703--267112422ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
330400025301481033530148 บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)กระแชงกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 2647721522563--123262022ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
330400015301471033530147 บ้านไฮ(วันครู 2503)กระแชงกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 4321026----14581812ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
330400015301471033530147 บ้านไฮ(วันครู 2503)กระแชงกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 214344103----65146012ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400635301661033530166 บ้านซำผักแว่น-นาซำภูเงินกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 142606----748910ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
330400635301661033530166 บ้านซำผักแว่น-นาซำภูเงินกันทรลักษ์กลุ่มภูกระจาน 7142360----3074010ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1