สพป.ศก.4. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
330400855302371033530237 บ้านโนนเรือคำบอน6สวนกล้วยกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660044nrkbschool@hotmail.com -14.7233164104.8097078
330400855302371033530237 บ้านโนนเรือคำบอน6สวนกล้วยกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660044nrkbschool@hotmail.com -14.7233164104.8097078
330400235302211033530221 บ้านโนนสมบูรณ์13ขนุนกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660412- http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103353022114.57346609104.8121274
330400235302211033530221 บ้านโนนสมบูรณ์13ขนุนกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660412- http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103353022114.57346609104.8121274
330400225302201033530220 บ้านหนองหัวช้าง6ขนุนกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660267- http://hurchang01.blogspot.com/14.592623104.817354
330400225302201033530220 บ้านหนองหัวช้าง6ขนุนกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660267- http://hurchang01.blogspot.com/14.592623104.817354
330400215302191033530219 บ้านนาขนวน7ขนุนกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660416sarita282520@gmail.com http://nakhanuan.sskedu4.go.th14.634351104.7930368
330400215302191033530219 บ้านนาขนวน7ขนุนกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660416sarita282520@gmail.com http://nakhanuan.sskedu4.go.th14.634351104.7930368
330400205302181033530218 บ้านโตนด2ขนุนกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45969862tanod 089 @hotmail.com -14.5939734104.7726409
330400205302181033530218 บ้านโตนด2ขนุนกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45969862tanod 089 @hotmail.com -14.5939734104.7726409
330400195302161033530216 บ้านตาเครือ4ขนุนกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 872525780kwangza_arther@hotmail.com 014.6256945104.8216458
330400195302161033530216 บ้านตาเครือ4ขนุนกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 872525780kwangza_arther@hotmail.com 014.6256945104.8216458
330400185302151033530215 บ้านขนุน9ขนุนกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 812665541khanun2@gmail.com www.khanun2.blogspot.com14.6025627104.8056697
330400185302151033530215 บ้านขนุน9ขนุนกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 812665541khanun2@gmail.com www.khanun2.blogspot.com14.6025627104.8056697
330400175302171033530217 บ้านหนองรุงพระทะเล7กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45969860 14.6519321104.8285888
330400175302171033530217 บ้านหนองรุงพระทะเล7กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45969860 14.6519321104.8285888
330400165302141033530214 บ้านสามแยก-หินกอง11กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660077- -14.7089117104.8537018
330400165302141033530214 บ้านสามแยก-หินกอง11กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660077- -14.7089117104.8537018
330400155302131033530213 บ้านโนนงาม8กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660413- -14.6802915104.8693217
330400155302131033530213 บ้านโนนงาม8กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660413- -14.6802915104.8693217
330400145302121033530212 บ้านโนนคูณ14กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 918284531khooaom@yahoo.co.th http://nonkhun.blogspot.com/14.6527221104.8215063
330400145302121033530212 บ้านโนนคูณ14กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 918284531khooaom@yahoo.co.th http://nonkhun.blogspot.com/14.6527221104.8215063
330400135302111033530211 บ้านซะวาซอ9กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 872476660nanta2506@gmail.com http://sawasawschool.blogspot.com/14.66370362104.809223
330400135302111033530211 บ้านซะวาซอ9กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 872476660nanta2506@gmail.com http://sawasawschool.blogspot.com/14.66370362104.809223
330400125302101033530210 บ้านกันจาน2กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 956091695- -14.6790877104.8113677
330400125302101033530210 บ้านกันจาน2กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 956091695- -14.6790877104.8113677
330400115302091033530209 บ้านนารังกา15กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 045-969858nrk2554@hotmail.com 14.6774758104.8357013
330400115302091033530209 บ้านนารังกา15กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 045-969858nrk2554@hotmail.com 14.6774758104.8357013
330400105302081033530208 บ้านกุดเสลาหนองขวาง3กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45969857Kudsalao_58@hotmail.com 14.67194095104.8544013
330400105302081033530208 บ้านกุดเสลาหนองขวาง3กุดเสลากันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45969857Kudsalao_58@hotmail.com 14.67194095104.8544013
330400845302361033530236 บ้านทุ่งขนวน11สวนกล้วยกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45969105sch094@hotmail.com www.tkhschool.com14.6993935104.7675547
330400845302361033530236 บ้านทุ่งขนวน11สวนกล้วยกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45969105sch094@hotmail.com www.tkhschool.com14.6993935104.7675547
330400835302351033530235 บ้านสวนกล้วย9สวนกล้วยกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660264 https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1033530235&Area_CODE=330414.6855434104.7845372
330400835302351033530235 บ้านสวนกล้วย9สวนกล้วยกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660264 https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1033530235&Area_CODE=330414.6855434104.7845372
330400825302341033530234 บ้านจำนันสายเจริญ7สวนกล้วยกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660263jsschool@thaimail.com http://202.143.189.147/jss14.6644984104.779989
330400825302341033530234 บ้านจำนันสายเจริญ7สวนกล้วยกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45660263jsschool@thaimail.com http://202.143.189.147/jss14.6644984104.779989
330400815302331033530233 บ้านหนองหิน(อสพป.15)2สวนกล้วยกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45969107nonghin.530233@gmail.com http://www.bungnonghinsschool.blogspot.com14.7010019104.7892182
330400815302331033530233 บ้านหนองหิน(อสพป.15)2สวนกล้วยกันทรลักษ์33110กลุ่มบึงระนาม 45969107nonghin.530233@gmail.com http://www.bungnonghinsschool.blogspot.com14.7010019104.7892182