สพป.ศก.4. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
330401475304761033530476 บ้านโพธิ์กระมัล2โพธิ์วงศ์ขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45669081netnapa_khum@hotmail.co.th http://phokramun.blogspot.com/14.6616509104.447249
330401475304761033530476 บ้านโพธิ์กระมัล2โพธิ์วงศ์ขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45669081netnapa_khum@hotmail.co.th http://phokramun.blogspot.com/14.6616509104.447249
330401485304771033530477 บ้านกระมัลพัฒนา6โพธิ์วงศ์ขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45921147kramunpattana2512@hotmail.com http://kramunpatta.blogspot.com/14.6823812104.436785
330401485304771033530477 บ้านกระมัลพัฒนา6โพธิ์วงศ์ขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45921147kramunpattana2512@hotmail.com http://kramunpatta.blogspot.com/14.6823812104.436785
330401495304781033530478 บ้านตาหมื่น5โพธิ์วงศ์ขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 930895126tamuenschool@gmail.com http://tamuen.blogspot.com/14.67912502104.464943
330401495304781033530478 บ้านตาหมื่น5โพธิ์วงศ์ขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 930895126tamuenschool@gmail.com http://tamuen.blogspot.com/14.67912502104.464943
330401505304811033530481 บ้านหนองใหญ่4ไพรขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45660185nitssk4@gmail.com http://nhongyai.blogspot.com14.69821055104.4881586
330401505304811033530481 บ้านหนองใหญ่4ไพรขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45660185nitssk4@gmail.com http://nhongyai.blogspot.com14.69821055104.4881586
330401515304831033530483 บ้านชำเขียน5ไพรขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45660021chamkian62@gmail.com 14.713591104.4549321
330401515304831033530483 บ้านชำเขียน5ไพรขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45660021chamkian62@gmail.com 14.713591104.4549321
330401525304841033530484 บ้านกราม9ไพรขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45963983kramschool55@gmail.com http://kramschool.blogspot.com/14.69389965104.4312589
330401525304841033530484 บ้านกราม9ไพรขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45963983kramschool55@gmail.com http://kramschool.blogspot.com/14.69389965104.4312589
330401535304851033530485 บ้านพอกบำรุงวิทยา3ไพรขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 956134749Sommaitingsa@gmail.com -14.724068104.4385158
330401535304851033530485 บ้านพอกบำรุงวิทยา3ไพรขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 956134749Sommaitingsa@gmail.com -14.724068104.4385158
330401545304861033530486 บ้านปุนวิทยา6ไพรขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 085-6344839punwittayaschool@gmail.com 14.736905104.4263937
330401545304861033530486 บ้านปุนวิทยา6ไพรขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 085-6344839punwittayaschool@gmail.com 14.736905104.4263937
330401555304791033530479 บ้านหนองจิก2ภูฝ้ายขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร -nongjikschool2020@gmail.com -14.6644229104.4859105
330401555304791033530479 บ้านหนองจิก2ภูฝ้ายขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร -nongjikschool2020@gmail.com -14.6644229104.4859105
330401565304801033530480 บ้านกุดนาแก้ว7ภูฝ้ายขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 892811406- -14.67552497104.5265405
330401565304801033530480 บ้านกุดนาแก้ว7ภูฝ้ายขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 892811406- -14.67552497104.5265405
330401575304821033530482 บ้านภูทอง5ภูฝ้ายขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร - 14.68444033104.5095618
330401575304821033530482 บ้านภูทอง5ภูฝ้ายขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร - 14.68444033104.5095618
330401585304461033530446 บ้านโนนอ้อ4สิขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45660274namfon-1975@hotmail.com -14.6387487104.4213827
330401585304461033530446 บ้านโนนอ้อ4สิขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45660274namfon-1975@hotmail.com -14.6387487104.4213827
330401595304441033530444 บ้านกระทิง2สิขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45669080budsaba8994@gmail.com 14.5985813104.4370824
330401595304441033530444 บ้านกระทิง2สิขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45669080budsaba8994@gmail.com 14.5985813104.4370824
330401605304451033530445 บ้านศิวาลัย5สิขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45679264- www.bansiwalaischool.com14.6136096104.4358279
330401605304451033530445 บ้านศิวาลัย5สิขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 45679264- www.bansiwalaischool.com14.6136096104.4358279
330401625304431033530443 อนุบาลขุนหาญ (สิ)1สิขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 045-679227 www.abkh.ac.th14.62175711104.4318048
330401625304431033530443 อนุบาลขุนหาญ (สิ)1สิขุนหาญ33150กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 045-679227 www.abkh.ac.th14.62175711104.4318048