สพป.ศก.4. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
330401015304501033530450 บ้านจะเนียว12กระหวันขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 081-7906230dechasamart@thaimail.com www.janeaw_school.com14.6402062104.4107405
330401015304501033530450 บ้านจะเนียว12กระหวันขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 081-7906230dechasamart@thaimail.com www.janeaw_school.com14.6402062104.4107405
330401025304511033530451 บ้านกระหวัน4กระหวันขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 954413126sirintara_1724@hotmail.com krawanschool.blogspot.com14.66018071104.3986864
330401025304511033530451 บ้านกระหวัน4กระหวันขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 954413126sirintara_1724@hotmail.com krawanschool.blogspot.com14.66018071104.3986864
330401035304521033530452 บ้านกันจด11กระหวันขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 856564965boonfrueng-2498@hotmail.co.th www.bankanchot.blogspot.com14.67554712104.4083618
330401035304521033530452 บ้านกันจด11กระหวันขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 856564965boonfrueng-2498@hotmail.co.th www.bankanchot.blogspot.com14.67554712104.4083618
330401045304531033530453 บ้านเดื่อ2กระหวันขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45660474่jorjae77@gmail.com bandueschool.blogspot.com/ -14.67016259104.4075847
330401045304531033530453 บ้านเดื่อ2กระหวันขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45660474่jorjae77@gmail.com bandueschool.blogspot.com/ -14.67016259104.4075847
330401055304541033530454 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา1กระหวันขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45660278Fernff@hotmail.com http://ktw33150.blogspot.com/14.6575217104.4220532
330401055304541033530454 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา1กระหวันขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45660278Fernff@hotmail.com http://ktw33150.blogspot.com/14.6575217104.4220532
330401065304551033530455 บ้านระหาร3กระหวันขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 652944554rahanschool2020@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103353045514.68800535104.4089655
330401065304551033530455 บ้านระหาร3กระหวันขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 652944554rahanschool2020@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103353045514.68800535104.4089655
330401075304901033530490 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์5ห้วยจันทร์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45818013krutim2008@hotmail.com -14.5299462104.3651891
330401075304901033530490 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์5ห้วยจันทร์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45818013krutim2008@hotmail.com -14.5299462104.3651891
330401085304911033530491 บ้านตาเอก8กันทรอมขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45660255 www.taekschool.com14.5901935104.3624866
330401085304911033530491 บ้านตาเอก8กันทรอมขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45660255 www.taekschool.com14.5901935104.3624866
330401095304921033530492 บ้านตานวน3กันทรอมขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 093-454-0934- -14.5626877104.3612123
330401095304921033530492 บ้านตานวน3กันทรอมขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 093-454-0934- -14.5626877104.3612123
330401105304931033530493 บ้านกันทรอม1กันทรอมขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 935657771pan669@gmail.com bankantrom.biogspot.com14.56576227104.3295848
330401105304931033530493 บ้านกันทรอม1กันทรอมขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 935657771pan669@gmail.com bankantrom.biogspot.com14.56576227104.3295848
330401115304941033530494 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย6กันทรอมขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 885814622chotor2528@gmail.com -14.5741376104.3127028
330401115304941033530494 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย6กันทรอมขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 885814622chotor2528@gmail.com -14.5741376104.3127028
330401125304951033530495 บ้านจองกอ2กันทรอมขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 947958167salin_11@yahoo.com -14.5559555104.3112403
330401125304951033530495 บ้านจองกอ2กันทรอมขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 947958167salin_11@yahoo.com -14.5559555104.3112403
330401135304581033530458 บ้านขุนหาญ9ขุนหาญขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45960191Bankhunhanschool@gmail.com school.obec.go.th/bankhunhan/14.6283471104.3668212
330401135304581033530458 บ้านขุนหาญ9ขุนหาญขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45960191Bankhunhanschool@gmail.com school.obec.go.th/bankhunhan/14.6283471104.3668212
330401145304591033530459 บ้านดู่2ขุนหาญขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45660399- http://dooschsskedu4.blogspot.com/14.61542467104.3607268
330401145304591033530459 บ้านดู่2ขุนหาญขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45660399- http://dooschsskedu4.blogspot.com/14.61542467104.3607268
330401155304571033530457 บ้านโคกระเวียง3ขุนหาญขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ kokraweangschool@hotmail.com http://kokraweangschool.blogspot.com/14.6529538104.3811156
330401155304571033530457 บ้านโคกระเวียง3ขุนหาญขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ kokraweangschool@hotmail.com http://kokraweangschool.blogspot.com/14.6529538104.3811156
330401415304561033530456 บ้านพยอม4โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45660186phayomschool3@gmail.com http://phayomschool2012.blogspot.com14.66273919104.3626178
330401415304561033530456 บ้านพยอม4โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45660186phayomschool3@gmail.com http://phayomschool2012.blogspot.com14.66273919104.3626178
330401425304611033530461 บ้านซำ7โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45665074oatmorimori@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=103353046114.62066333104.3381533
330401425304611033530461 บ้านซำ7โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45665074oatmorimori@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=103353046114.62066333104.3381533
330401435304621033530462 บ้านสดำ13โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45660188 14.6311781104.3204392
330401435304621033530462 บ้านสดำ13โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45660188 14.6311781104.3204392
330401445304631033530463 บ้านหนองคู14โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 045-660004 14.6388961104.3158514
330401445304631033530463 บ้านหนองคู14โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 045-660004 14.6388961104.3158514
330401455304641033530464 บ้านหนองขนาน6โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 820916656nongkanan school@gmail.com -14.60343144104.3140991
330401455304641033530464 บ้านหนองขนาน6โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 820916656nongkanan school@gmail.com -14.60343144104.3140991
330401465304601033530460 บ้านโพธิ์กระสังข์2โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45665063phokrasung@hotmail.com phokrasung14.6330815104.3350734
330401465304601033530460 บ้านโพธิ์กระสังข์2โพธิ์กระสังข์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45665063phokrasung@hotmail.com phokrasung14.6330815104.3350734
330401635304881033530488 บ้านกันตรวจห้วย1ห้วยจันทร์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45818225bunlusk.p@gmail.com http://kthsc.blogspot.com/14.58079455104.3889691
330401635304881033530488 บ้านกันตรวจห้วย1ห้วยจันทร์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 45818225bunlusk.p@gmail.com http://kthsc.blogspot.com/14.58079455104.3889691
330401645304891033530489 บ้านหนองผือ3ห้วยจันทร์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 045 969243ืืืืืnongpue@gmail.com 14.5422122104.3735538
330401645304891033530489 บ้านหนองผือ3ห้วยจันทร์ขุนหาญ33150กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 045 969243ืืืืืnongpue@gmail.com 14.5422122104.3735538