สพป.ศก.4. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
330400915301711033530171 บ้านโนนคำแก้ว9สังเม็กกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 819662932- -14.632629104.7588626
330400915301711033530171 บ้านโนนคำแก้ว9สังเม็กกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 819662932- -14.632629104.7588626
330400905301701033530170 บ้านทุ่งโพธิ์19สังเม็กกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45660030 www.sskedu.net/Tungpo/home14.6594872104.7269641
330400905301701033530170 บ้านทุ่งโพธิ์19สังเม็กกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45660030 www.sskedu.net/Tungpo/home14.6594872104.7269641
330400895301691033530169 บ้านไหล่ดุมตาเหมา2สังเม็กกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 910130958laidumschool@gmail.com Http//school.sskebu 4.go.th/laidum14.69905806104.707156
330400895301691033530169 บ้านไหล่ดุมตาเหมา2สังเม็กกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 910130958laidumschool@gmail.com Http//school.sskebu 4.go.th/laidum14.69905806104.707156
330400885301681033530168 บ้านสังเม็ก1สังเม็กกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45969112 14.6142812104.7155606
330400885301681033530168 บ้านสังเม็ก1สังเม็กกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45969112 14.6142812104.7155606
330400875302261033530226 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)14สังเม็กกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45969108kantomschool @ gmail.com http://www.kantom.blogspot.com14.7215428104.7006903
330400875302261033530226 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)14สังเม็กกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45969108kantomschool @ gmail.com http://www.kantom.blogspot.com14.7215428104.7006903
330400865301721033530172 บ้านโนนแสนสุข5สังเม็กกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ -nonsansukschool@gmail.com http://Nonsansookschool.blogspot.com14.6440604104.7560286
330400865301721033530172 บ้านโนนแสนสุข5สังเม็กกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ -nonsansukschool@gmail.com http://Nonsansookschool.blogspot.com14.6440604104.7560286
330400465301431033530143 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์1น้ำอ้อมกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45661471yoyo_naiyanut2518@hotmail com http://numaom.sskedu4.go.th14.65716962104.6482924
330400465301431033530143 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์1น้ำอ้อมกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45661471yoyo_naiyanut2518@hotmail com http://numaom.sskedu4.go.th14.65716962104.6482924
330400455301411033530141 บ้านขนา3น้ำอ้อมกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 14.6565792104.6665037
330400455301411033530141 บ้านขนา3น้ำอ้อมกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 14.6565792104.6665037
330400445301401033530140 บ้านขะยูง16น้ำอ้อมกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ - -14.6811586104.6895689
330400445301401033530140 บ้านขะยูง16น้ำอ้อมกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ - -14.6811586104.6895689
330400435301381033530138 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์5น้ำอ้อมกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45661467anubandamrong2555@gmail.com www.anubandamrong.com14.63802246104.6497773
330400435301381033530138 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์5น้ำอ้อมกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45661467anubandamrong2555@gmail.com www.anubandamrong.com14.63802246104.6497773
330400425301451033530145 บ้านสว่าง11น้ำอ้อมกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 456614760 014.64943817104.663757
330400425301451033530145 บ้านสว่าง11น้ำอ้อมกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 456614760 014.64943817104.663757
330400365301601033530160 บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์7ตระกาจกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 918323405 14.72393775104.6189149
330400365301601033530160 บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์7ตระกาจกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 918323405 14.72393775104.6189149
330400355301591033530159 บ้านม่วง (รามคำแหงอนุสรณ์ 11)2ตระกาจกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45660408 14.7480221104.6116859
330400355301591033530159 บ้านม่วง (รามคำแหงอนุสรณ์ 11)2ตระกาจกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45660408 14.7480221104.6116859
330400345301581033530158 บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ5ตระกาจกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 045-9698710 014.72827501104.5988346
330400345301581033530158 บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ5ตระกาจกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 045-9698710 014.72827501104.5988346
330400335301571033530157 บ้านโคกวิทยา1ตระกาจกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 14.75624245104.6164061
330400335301571033530157 บ้านโคกวิทยา1ตระกาจกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 14.75624245104.6164061
330400325301561033530156 บ้านตระกาศขอนแก่น11ตระกาจกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 879541556tkkschool@gmail.com www.sskedu4.go.th/trakad14.70944444104.6083333
330400325301561033530156 บ้านตระกาศขอนแก่น11ตระกาจกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 879541556tkkschool@gmail.com www.sskedu4.go.th/trakad14.70944444104.6083333
330400795301731033530173 บ้านเดียงตะวันตก3เวียงเหนือกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 0-4566-3264sch11@sskedu4.go.th 202.143.189.146/deangt/wellcom/index.php14.63676555104.6723193
330400795301731033530173 บ้านเดียงตะวันตก3เวียงเหนือกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 0-4566-3264sch11@sskedu4.go.th 202.143.189.146/deangt/wellcom/index.php14.63676555104.6723193
330400785301671033530167 บ้านเดียง(พลีศึกษา)2เวียงเหนือกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45663459diangpleeseuksa@gmail.com school.cres.in.th/deangplesuksa14.63079236104.6811893
330400785301671033530167 บ้านเดียง(พลีศึกษา)2เวียงเหนือกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45663459diangpleeseuksa@gmail.com school.cres.in.th/deangplesuksa14.63079236104.6811893
330400655301871033530187 บ้านด่าน1ภูผาหมอกกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103353018714.47313367104.8421997
330400655301871033530187 บ้านด่าน1ภูผาหมอกกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103353018714.47313367104.8421997
330400985301441033530144 บ้านหนองหญ้าลาด3หนองหญ้าลาดกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45661475nongyalad54@hotmail.com -14.6358303104.6356845
330400985301441033530144 บ้านหนองหญ้าลาด3หนองหญ้าลาดกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 45661475nongyalad54@hotmail.com -14.6358303104.6356845
330400995301421033530142 บ้านแก6หนองหญ้าลาดกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 933246270amanitacha845@gmail.com 14.6796025104.6172411
330400995301421033530142 บ้านแก6หนองหญ้าลาดกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 933246270amanitacha845@gmail.com 14.6796025104.6172411
330401005301391033530139 บ้านกระบี่5หนองหญ้าลาดกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 910202990aor0118@hotmail.com -14.660847104.613075
330401005301391033530139 บ้านกระบี่5หนองหญ้าลาดกันทรลักษ์33110กลุ่มเมืองกันทร์ 910202990aor0118@hotmail.com -14.660847104.613075