สพป.ศก.4. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
330400975301841033530184 บ้านเสาธงชัย1เสาธงชัยกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45660405saothongchai.school@gmail.com www.saothongchai.org14.45029837104.7623171
330400975301841033530184 บ้านเสาธงชัย1เสาธงชัยกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45660405saothongchai.school@gmail.com www.saothongchai.org14.45029837104.7623171
330400965301831033530183 บ้านหนองเม็กพิทยา4เสาธงชัยกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 045-660195nongmek@hotmail.com bannongmekpittayaschool.blogspot.com14.47456985104.7297424
330400965301831033530183 บ้านหนองเม็กพิทยา4เสาธงชัยกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 045-660195nongmek@hotmail.com bannongmekpittayaschool.blogspot.com14.47456985104.7297424
330400955301861033530186 บ้านพรทิพย์6เสาธงชัยกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 14.4529177104.7602978
330400955301861033530186 บ้านพรทิพย์6เสาธงชัยกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 14.4529177104.7602978
330400945301821033530182 ไทยรัฐวิทยา 273เสาธงชัยกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 0- -14.4796637104.6836088
330400945301821033530182 ไทยรัฐวิทยา 273เสาธงชัยกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 0- -14.4796637104.6836088
330400935301811033530181 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล2เสาธงชัยกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45924857phumsaron@phs.ac.th www.phs.ac.th14.4545374104.7223034
330400935301811033530181 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล2เสาธงชัยกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45924857phumsaron@phs.ac.th www.phs.ac.th14.4545374104.7223034
330400925301801033530180 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส5เสาธงชัยกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง -nongtuksch@gmail.com -14.4919665104.7662079
330400925301801033530180 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส5เสาธงชัยกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง -nongtuksch@gmail.com -14.4919665104.7662079
330400575301791033530179 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย9บึงมะลูกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 045-660403- -14.594216104.740906
330400575301791033530179 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย9บึงมะลูกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 045-660403- -14.594216104.740906
330400565301781033530178 บ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด8บึงมะลูกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45969882nonsankum@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=103353017814.54309669104.7185352
330400565301781033530178 บ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด8บึงมะลูกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45969882nonsankum@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=103353017814.54309669104.7185352
330400555301771033530177 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ20บึงมะลูกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45660043nonyo_nonsiri@hotmail.com -14.55035622104.675459
330400555301771033530177 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ20บึงมะลูกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45660043nonyo_nonsiri@hotmail.com -14.55035622104.675459
330400545301761033530176 บ้านตาแท่น14บึงมะลูกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45660419- -14.6932088104.8409016
330400545301761033530176 บ้านตาแท่น14บึงมะลูกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45660419- -14.6932088104.8409016
330400535301751033530175 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)2บึงมะลูกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 813605366namkhwb.nondu@gmail.com -14.52249457104.692519
330400535301751033530175 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)2บึงมะลูกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 813605366namkhwb.nondu@gmail.com -14.52249457104.692519
330400525301741033530174 บ้านบึงมะลู1บึงมะลูกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 956219904banbungmalu@gmail.com http//www.bbl.ac.th14.54229179104.677911
330400525301741033530174 บ้านบึงมะลู1บึงมะลูกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 956219904banbungmalu@gmail.com http//www.bbl.ac.th14.54229179104.677911
330400505302321033530232 บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)7โนนสำราญกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45660071rarschool@gmail.com www.rarschool.net14.5258485104.8038793
330400505302321033530232 บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)7โนนสำราญกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45660071rarschool@gmail.com www.rarschool.net14.5258485104.8038793
330400495302311033530231 บ้านจันทน์หอมตาเสก34โนนสำราญกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 045-660012 081-0697 14.526427104.8251235
330400495302311033530231 บ้านจันทน์หอมตาเสก34โนนสำราญกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 045-660012 081-0697 14.526427104.8251235
330400485302301033530230 บ้านท่าสว่าง2โนนสำราญกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 810697710srirawat04112507@gmail.com Tasawang.go.th14.55895331104.8090151
330400485302301033530230 บ้านท่าสว่าง2โนนสำราญกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 810697710srirawat04112507@gmail.com Tasawang.go.th14.55895331104.8090151
330400475302291033530229 บ้านโนนสำราญ1โนนสำราญกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45660411nonsamranssk4@gmail.com www.nonsumran.com14.503132104.807
330400475302291033530229 บ้านโนนสำราญ1โนนสำราญกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45660411nonsamranssk4@gmail.com www.nonsumran.com14.503132104.807
330400645301851033530185 บ้านโศกขามป้อม4ภูผาหมอกกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45989889- -14.4558378104.8004256
330400645301851033530185 บ้านโศกขามป้อม4ภูผาหมอกกันทรลักษ์33110กลุ่มมออีแดง 45989889- -14.4558378104.8004256