ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2101826
54%
191:1
อนุบาล 381522
46%
151:1
ระดับปฐมวัย183348
24%
341:1
ประถมศึกษาปีที่ 1142028
19%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 291523
15%
171:1
ประถมศึกษาปีที่ 3101624
16%
181:1
ประถมศึกษาปีที่ 461117
11%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 571932
21%
202:1
ประถมศึกษาปีที่ 6141925
17%
201:1
ระดับประถมศึกษา54100149
76%
1081:1
รวมทั้งสิ้น72133197
100%
1421:1