ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2111825
39%
191:1
อนุบาล 3122539
61%
262:1
ระดับปฐมวัย234364
30%
451:1
ประถมศึกษาปีที่ 1152025
17%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 2131928
19%
201:1
ประถมศึกษาปีที่ 381317
12%
141:1
ประถมศึกษาปีที่ 471116
11%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 5102031
21%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 6122029
20%
211:1
ระดับประถมศึกษา59103146
70%
1091:1
รวมทั้งสิ้น82146210
100%
1541:1