ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านเสาธงชัย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040097
PERCODE 6 หลัก530184
กระทรวง 10 หลัก1033530184
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเสาธงชัย
ชื่อ (อังกฤษ)saothongchai
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเสาธงชัย
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660405
อีเมล์แอดเดรสsaothongchai.school@gmail.com
เว็บไซต์www.saothongchai.org
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.45029837
Longitude
104.7623171

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน