ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านเดียงตะวันตก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040079
PERCODE 6 หลัก530173
กระทรวง 10 หลัก1033530173
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเดียงตะวันตก
ชื่อ (อังกฤษ)Diangtawantok school
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเวียงเหนือ
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-4566-3264
อีเมล์แอดเดรสsch11@sskedu4.go.th
เว็บไซต์202.143.189.146/deangt/wellcom/index.php
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.63676555
Longitude
104.6723193

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน