ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
schoolname #เลิกสถานศึกษา statusDetail
รหัส
SMIS 8 หลักsmis
PERCODE 6 หลักpercode
กระทรวง 10 หลักministry
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)schoolname
ชื่อ (อังกฤษ)schoolname_eng
หมู่ที่muti
ถนน
หมู่บ้านmuban
ตำบลtambon
อำเภอamper
จังหวัดprovince
รหัสไปรษณีย์postcode
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์tel
อีเมล์แอดเดรสemail
เว็บไซต์website
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
lat
Longitude
lng

length_km KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน