ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040217
PERCODE 6 หลัก530825
กระทรวง 10 หลัก1033530825
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
ชื่อ (อังกฤษ)Nhongtorponsungnakam
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองฮาง
อำเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660150
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์www.nhongtor.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.8316894
Longitude
104.6201805

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน