ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านกุดผักหนามคำน้อย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040216
PERCODE 6 หลัก530824
กระทรวง 10 หลัก1033530824
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดผักหนามคำน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Bankutphugnamkhamnoi School
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองฮาง
อำเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์868766221
อีเมล์แอดเดรสkknschool01@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.84860304
Longitude
104.6130389

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน