ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านไผ่หนองแคน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040214
PERCODE 6 หลัก530822
กระทรวง 10 หลัก1033530822
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไผ่หนองแคน
ชื่อ (อังกฤษ)BANPHAINONGKAN
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองฮาง
อำเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45969290
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.787402
Longitude
104.6307225

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน