ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหนองฮาง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040213
PERCODE 6 หลัก530821
กระทรวง 10 หลัก1033530821
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองฮาง
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGHANG SCHOOL
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองฮาง
อำเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์045-660383
อีเมล์แอดเดรสnonghangkub@gmail.com
เว็บไซต์http://www.bannonghangschool.org/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.792663
Longitude
104.606316

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน