ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านเพ็ก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040211
PERCODE 6 หลัก530810
กระทรวง 10 หลัก1033530810
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเพ็ก
ชื่อ (อังกฤษ)BanPek
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองหว้า
อำเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660152
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.75691587
Longitude
104.7250664

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน