ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านโนนจักจั่น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040206
PERCODE 6 หลัก530806
กระทรวง 10 หลัก1033530806
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนจักจั่น
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonjukjan
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองงูเหลือม
อำเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45969284
อีเมล์แอดเดรสnonjukjan@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.83208288
Longitude
104.7208764

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน