ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040203
PERCODE 6 หลัก530801
กระทรวง 10 หลัก1033530801
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
ชื่อ (อังกฤษ)bannongnguluam
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองงูเหลือม
อำเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์982793855
อีเมล์แอดเดรสbannongnguleum@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.8410268
Longitude
104.6818163

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน