ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านโนนไหล่-หนองเลิง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040202
PERCODE 6 หลัก530803
กระทรวง 10 หลัก1033530803
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนไหล่-หนองเลิง
ชื่อ (อังกฤษ)Nonlainonglerng
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเสียว
อำเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์902574604
อีเมล์แอดเดรสeunhyuk_praw@hotmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.7947337
Longitude
104.6914416

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน