ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
อนุบาลเบญจลักษ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040200
PERCODE 6 หลัก530800
กระทรวง 10 หลัก1033530800
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลเบญจลักษ์
ชื่อ (อังกฤษ)ANUBANBENCHALAK SCHOOL
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเสียว
อำเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45605311
อีเมล์แอดเดรสnaraknaka_2012@hotmail.com
เว็บไซต์www.anubanbenjalak.blogspot.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.7996501
Longitude
104.6767984

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน