ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านดอนเขียว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040199
PERCODE 6 หลัก530812
กระทรวง 10 หลัก1033530812
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนเขียว
ชื่อ (อังกฤษ)Donkhiao School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าคล้อ
อำเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660154
อีเมล์แอดเดรสkrubualon@gmail.com
เว็บไซต์donkheaw school
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.7521205
Longitude
104.7620068

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน