ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านท่าคล้อ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040192
PERCODE 6 หลัก530814
กระทรวง 10 หลัก1033530814
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าคล้อ
ชื่อ (อังกฤษ)thakhlo
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าคล้อ
อำเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45960273
อีเมล์แอดเดรสthakhlo@gmail.com
เว็บไซต์thakhlo@gmail.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.7778318
Longitude
104.7896833

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน