ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านกระหวัน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040191
PERCODE 6 หลัก530685
กระทรวง 10 หลัก1033530685
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกระหวัน
ชื่อ (อังกฤษ)BANKRAWAN
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเสื่องข้าว
อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45821110
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.8098132
Longitude
104.5378388

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน