ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหนองปิงโปง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040188
PERCODE 6 หลัก530682
กระทรวง 10 หลัก1033530682
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองปิงโปง
ชื่อ (อังกฤษ)nongpingpong
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเสื่องข้าว
อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์897186836
อีเมล์แอดเดรสmamsuchanya@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.8431037
Longitude
104.5320266

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน