ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านสะพุง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040187
PERCODE 6 หลัก530679
กระทรวง 10 หลัก1033530679
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสะพุง
ชื่อ (อังกฤษ)Sapung
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะพุง
อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์862482548
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.8250131
Longitude
104.479525

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน