ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านตายู(อสพป.32)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040183
PERCODE 6 หลัก530698
กระทรวง 10 หลัก1033530698
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตายู(อสพป.32)
ชื่อ (อังกฤษ)tayu school
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสระเยาว์
อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45969551
อีเมล์แอดเดรส0
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.773884
Longitude
104.527964

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน