ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านขนาด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040182
PERCODE 6 หลัก530697
กระทรวง 10 หลัก1033530697
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขนาด
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Kanard School
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสระเยาว์
อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสkanardschool@hotmail.com
เว็บไซต์http://school.sskedu4.go.th/kanad
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.796807
Longitude
104.5315235

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน