ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านปุน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040180
PERCODE 6 หลัก530695
กระทรวง 10 หลัก1033530695
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปุน
ชื่อ (อังกฤษ)Banpoon
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสระเยาว์
อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์933282818
อีเมล์แอดเดรสbanpunschool@gmail.com
เว็บไซต์www.banpoonschool.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.7630607
Longitude
104.4974847

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน