ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหนองรุง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040178
PERCODE 6 หลัก530688
กระทรวง 10 หลัก1033530688
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองรุง
ชื่อ (อังกฤษ)Nongrung
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลศรีโนนงาม
อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์862540418
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.79887638
Longitude
104.4097219

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน