ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านตาแบน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040174
PERCODE 6 หลัก530694
กระทรวง 10 หลัก1033530694
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตาแบน
ชื่อ (อังกฤษ)taban school
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลศรีแก้ว
อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์819676292
อีเมล์แอดเดรสbantaban@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.76676937
Longitude
104.4767029

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน