ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านตระกาจ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040173
PERCODE 6 หลัก530691
กระทรวง 10 หลัก1033530691
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตระกาจ
ชื่อ (อังกฤษ)TAKAD
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลศรีแก้ว
อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์045-677023
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.780467
Longitude
104.47324

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน