ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านบกห้วยโนน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040169
PERCODE 6 หลัก530702
กระทรวง 10 หลัก1033530702
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบกห้วยโนน
ชื่อ (อังกฤษ)BOKHUAINON
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพิงพวย
อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์599492234
อีเมล์แอดเดรสSofe_ed_jes@hotmail.com
เว็บไซต์ิbokhuainon@hotmail.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.74139389
Longitude
104.4273677

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน