ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านศิลาทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040168
PERCODE 6 หลัก530701
กระทรวง 10 หลัก1033530701
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศิลาทอง
ชื่อ (อังกฤษ)BanSilatong
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพิงพวย
อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0
อีเมล์แอดเดรสsilatong2015@gmail.com
เว็บไซต์http://silatong.blogspot.com/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.7392751
Longitude
104.4424456

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน