ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหนองผือ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040164
PERCODE 6 หลัก530489
กระทรวง 10 หลัก1033530489
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองผือ
ชื่อ (อังกฤษ)NongPue
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลห้วยจันทร์
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์045 969243
อีเมล์แอดเดรสืืืืืnongpue@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.5422122
Longitude
104.3735538

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน