ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านโนนอ้อ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040158
PERCODE 6 หลัก530446
กระทรวง 10 หลัก1033530446
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนอ้อ
ชื่อ (อังกฤษ)NonorSchool
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสิ
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660274
อีเมล์แอดเดรสnamfon-1975@hotmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6387487
Longitude
104.4213827

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน