ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านภูทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040157
PERCODE 6 หลัก530482
กระทรวง 10 หลัก1033530482
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านภูทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban-PhuTong
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลภูฝ้าย
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.68444033
Longitude
104.5095618

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน