ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านกุดนาแก้ว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040156
PERCODE 6 หลัก530480
กระทรวง 10 หลัก1033530480
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดนาแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)kudnakaew
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลภูฝ้าย
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์892811406
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.67552497
Longitude
104.5265405

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน